• Typskiss interiör

  • Typskiss/Type drawing

  • Flygfoto före renovering/Before renovation

Renovering av Gylleholm


Gylleholms studentbostäder, bestående av 48 st ettor, ritades av Lundaarkitekten Hans Westman och färdigställdes 1966. Husen, som även kallas för fyrklöverhusen, härstammar från miljonprogrammet. En upprustning av Gylleholm kommer ske fram till 2019 för att se till att bostäderna uppnår en modern standard och funktion, utan att för den delen tappa bostadens karaktär. Detta innebär t.ex. nya fasader och moderniserade badrum och kök.

Tidplan

Med start hösten 2016 börjar vi renovera bostäderna på Gylleholm (Gylleholmsgatan 11-13). Renoveringarna kommer att genomföras i etapper om åtta bostäder i taget och är av sådan omfattning att det inte går att bo kvar i lägenheten under tiden. Är du hyresgäst på Gylleholm idag? Då kommer du att få information direkt från oss via e-post i god tid inför just din evakuering. Du kommer också att erbjudas olika möjligheter inför flytten från din nuvarande bostad.

Projektet är ännu inte färdigplanerat. Tider och omfattning kan komma att ändras, men den bedömda tidplanen ser i dagsläget ut på följande sätt:

2017
2017-03-01 till 2017-07-01, Gylleholmsgatan 11 E-H och 11 Q-T
2017-09-01 till 2017-12-01, Gylleholmsgatan 11 I-L och 11 M-P

2018
2018-02-01 till 2018-07-01, Gylleholmsgatan 13 A-D och 13 U-Y
2018-09-01 till 2018-12-01, Gylleholmsgatan 13 E-H och 13 Q-T

2019
2019-02-01 till 2019-07-01, Gylleholmsgatan 13 I-L och 13 M-P

Arbetsmoment

Bostäderna renoveras år 2016-2019

Skiss av Gylleholms inre renoveringKöken på Gylleholm är små och har ett antal funktionsproblem t.ex. för liten spis och kyl utan frys. Därutöver finns brister i ventilationen och ålderstiget elsystem. I upprustningen av Gylleholm kommer vi att åtgärda dessa brister och se till att bostäderna uppnår en modern standard och funktion. Arbetet med den inre renoveringen kommer att ske etappvis med start hösten 2016 till halvårsskiftet 2019. Den slutgiltiga utformningen kan skilja sig från skisserna. 

Fasaderna byttes ut år 2015

Cederträfasad på GylleholmUnder 2015 bytte vi ut den yttre panelen 
på Gylleholm till panel av cederträ. Vi valde cederträdspanel tack vare trädet naturliga egenskaper. Ceder innehåller syror som ger träet mycket kraftigt rötskydd i många år jämfört med många andra trädslag. Dessa egenskaper gör att ceder näst intill är underhållsfritt och står emot vädret påfrestningar i många år. Med tiden åldras cedern och får en vacker silvergrå ton. I samband med panelbytet bytte vi även belysningsarmaturerna vid respektive lägenhetsdörr och på fasaderna.

Kontakt

Allt som rör evakueringen och tilldelningen av en ny bostad hanteras av vårt servicecenter som du på flera olika sätt kan komma i kontakt med. Har du frågor om projektets praktiska genomförande kontaktar du istället projektledaren Peter Molin, se kontaktuppgifter nedan.

Projektledare

Peter Molin
peter.molin@afbostader.se, 046-19 15 41


Senast uppdaterad 17 oktober, 2017