Tomegapsgården ventilationsarbete - AF Bostäder

Förbättrad ventilation på Tomegapsgården


Under sommaren/hösten 2018 förbättrar vi ventilationen på Tomegapsgården genom att byta ut fjärrvärmecentralen och frånluftsaggregatet.

Tidplan

Arbetet pågår under vecka 25 till 39, dvs. det påbörjas i juni och beräknas vara avslutat i september 2018.

Störningar

Under en dag, kommer ventilationen vara helt avstängd och hyresgästerna uppmanas att ventilera lägenheten genom att öppna lägenhetsfönsterna.

Varmvatten kommer vara avstängt i ca två dygn och kortare stopp av kallvattenleveransen kommer att ske.

Respektive lägenhet kommer att besökas vid ca 5 tillfällen med följande arbetsmoment:

  1. Rensning av ventilationskanalerna.
  2. Utbyte av radiatorventiler och Injustering av radiatorsystemet
  3. Injustering av ventilationssystemet
  4. Montering av radiatortermoster.
  5. Luftning av radiatorer

Arbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller, främst då de gamla ventilationsaggregaten lyfts ut och de nya sätts på plats.

Berörda kommer få mer specifik information under arbetets gång.

Bakgrund

Fjärrvärmecentralen och frånluftsaggregatet på Tomegapsgården är över trettio år gamla och har nått sin tekniska livslängd. De behöver därför bytas ut.

Projektledare

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta Staffan Jacobsson på staffan.jacobsson@afbostader.se eller 046-19 15 42.

 


Senast uppdaterad 7 juni, 2018