Uppfräschning av utemiljön på Vildanden


Just nu pågår en omfattande uppfräschning av utemiljön vid höghusdelen på Vildanden. 2017 installerades en ny avfallsstation, sk. uws (underground waste system). Under 2018 fortsätter upprustningen med bl.a. nya grillplatser, bänkar och cykelhus.

Tidplan och etappindelning

 • Etapp 1 a-b: januari till mars 2018
 • Etapp 2: februari till april 2018
 • Etapp 3 a-b: april till juli 2018
 • Etapp 4: juni till augusti 2018
 • Etapp 5: augusti till oktober 2018
 • Etapp 6: september till december 2018
 • Efterarbeten fram till den 1 februari 2019

Etapp förkortas med E på illustrationen nedan. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. 

Vildanden utemiljö etappindelning uppfräschning

Omfattning

Följande förbättringsarbeten ingår:

 • Nya cykelhus med sedumtak
 • Numrerade cykelplatser
 • Nya buskar och träd
 • Nya bänkar och bord
 • Nya grillplatser
 • Förbättrad belysning

Här är din nya cykelplats

De nya cykelhusen har numrerade cykelplatser som är personliga och tillhör respektive hyresgäst. Bilden nedan visar var de boende hittar sin cykelplats. 

Cykelparkering på Vildanden

Störningar

Projektet kan medföra en del störningar för de boende på Ällingavägen t.ex. avspärrade gångvägar, ljud från anläggningsmaskiner och tillfälligt ändrad cykelparkering.

Projektledare

Om du har några frågor, får du gärna kontakta byggprojektledaren Peter Molin via peter.molin@afbostader.se eller 046-19 15 41.


Senast uppdaterad 6 december, 2018