Uppfräschning av utemiljön på Vildanden


Med start hösten 2017 kommer vi att göra en omfattande uppfräschning av utemiljön på Ällingavägen 1-11 (Vildanden) som bl.a. innefattar nya grillplatser, bänkar och nya cykelhus. Arbetet beräknas vara klart våren 2018.

Tidplan och etappindelning

 • Etapp 1: September - oktober
 • Etapp 2: September - november
 • Etapp 3: Oktober - december
 • Etapp 4: November - december
 • Etapp 5: November - februari
 • Etapp 6: Januari - mars

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras. 

 Etappindelnng upprustning av Vildandens utemiljö

Omfattning

Följande förbättringsarbeten ingår:

 • Nya cykelhus med sedumtak
 • Nya buskar och träd
 • Nya bänkar och bord
 • Nya grillplatser
 • Förbättrad belysning
 • Ny sophantering i form av underjordsbehållare sk. UWS (Underground Waste System)

Störningar

Projektet kan medföra en del störningar för er som bor på Ällingavägen t.ex. avspärrade gångvägar, ljud från anläggningsmaskiner och tillfälligt ändrad cykelparkering.

Projektledare

Om du har några frågor, får du gärna kontakta byggprojektledaren Peter Molin via peter.molin@afbostader.se eller 046-19 15 41.


Senast uppdaterat 30 augusti, 2017