Förbättrad ventilation


Under hösten 2018 förbättrar vi ventilationen på Ällingavägen 5A och B.

Tidplan

Arbetena påbörjas i september (vecka 37) och beräknas vara avslutade i oktober 2018 (vecka 44).

Bakgrund

Ventilationsaggregaten på Ällingavägen 5 A och B är över tjugo år gamla och har nått sin tekniska livslängd. Därför kommer de bytas ut till nya likvärdiga aggregat.

Störningar

Under ca en vecka, kommer ventilationen vara helt avstängd och hyresgästerna uppmanas att ventilera bostäderna genom att öppna fönsterna.

Arbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller, främst när de gamla ventilationsaggregaten lyfts ut och de nya sätts på plats.

Kontakt

Om du har några frågor om projektet är du välkommen att kontakta projektledare Staffan Jacobsson på staffan.jacobsson@afbostader.se eller 046-19 15 42. 


Senast uppdaterad 18 september, 2018