Ett rent AF Bostäder – gör skillnad!


Våra bovärdar lägger ner mycket tid på att upprätthålla ett rent AF Bostäder, därför startades hösten 2015 ett projekt som fick namnet Waste. Vår målsättning med projektet är dels att minimera den arbetstid våra bovärdar lägger ner på att hålla AF Bostäder rent, men även skapa ökad medvetenhet kring nedskräpning och vad det får för konsekvenser för miljön och framtiden.

dontwastethewasteSkräp föder skräp som leder till otrygghet,
skadedjur och miljöförstöring. Om skräpet istället sorteras på rätt sätt och plats blir det oftast till en resurs istället.

Ett bra exempel är att en påse med matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning. Egentligen är det ganska enkelt, det är bara att börja ta ansvar för skräpet – för ett rent AF Bostäder.

Projektet innebär bättre informationssatser från vår sida och förhoppningsvis bättre avfallshantering hos våra hyresgäster. Det huvudsakliga innehållet är att:

  • Förbättra informationen på hemsidan
  • Referensgrupp bland studenter och hyresgäster för att underlätta källsortering
  • Tydligare vägledning i våra avfallsstationer 
  • Minimera avfall vid sidan av containrar och kärl 
  • Förmedla nyttan med att sortera rätt 
  • Uppfräschning grovavfallsstationer 
  • Större fraktion för plaståtervinning 
  • Kommunikation via sociala medier 
  • Kommunicera #ettrentafbostäder 

Projektledare: Agneta Rosén, agneta.rosen@afbostader.se


Senast uppdaterat 29 juni, 2017