Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

På ett korridorboende har varje hyresgäst sitt eget privata rum, med låsbar ytterdörr. De allra flesta har egen toalett och dusch. I gemensamma utrymmen finns kök och vardagsrum som studenterna delar och sköter tillsammans. Namnet ”korridorboende” kommer av att bostadsrummen ofta (men långt ifrån alltid) ligger längs en gemensam korridor.

- Korridorboende är en omtyckt boendeform, vilket bekräftas i den årliga kundundersökningen, säger Monika Frank, kommunikatör på AF Bostäder. Det är billigt, socialt, tryggt och hållbart med rymliga kök och fin gemenskap. Du är aldrig ensam och det är lätt att hitta vänner från hela världen, vilket har ett stort värde för studenter som är långt hemifrån.

Samtidigt visar AF Bostäders utredning att nya studenter ofta har förutfattade meningar och bilden av ett korridorboende som slitet, ostädat, stökigt och bullrigt med mycket fester. Den bilden motsvarar inte verkligheten.

- På 00-talet såg AF Bostäder till att korridorerna genomgående fick bra standard och trivsamma miljöer hela vägen från gårdar, entréer och trapphus till kök och vardagsrum, säger Monika Frank. Sedan dess görs kontinuerliga upprustningar. Vi jobbar också aktivt med trivsel-, trygghetsoch ordningsfrågor i nära dialog med kunderna.

På Vildanden har AF Bostäder genomfört en renovering och samtidigt undersökt om det går att ge korridorboenden en mer ombonad hemkänsla, utan att fördyra förvaltningen. Korridorboendet på Vildanden är av den traditionella sorten med en lång entrékorridor där bostäderna ligger på rad.

- Hyran innefattar även gemensamma ytor, säger Philip Stridh, teknisk förvaltare och projektledare. De ska också vara en del av hemmet. Historiskt har vi målat entrékorridorer i olika färger och mönster. Risken är att det förstärker det institutionella intrycket som kan uppstå i en lång korridor. Nu har vi istället varvat sobert målade partier med ytor som kläs med stryktåliga och lättskötta strukturtapeter i varma och behagliga kulörer. Varje våning har sin egen färgton och tapeterna markerar nischerna som omsluter lägenhetsdörrarna vilket gör korridoren mindre långsträckt. Redan vid huvudentréns förmak infinner sig en upplevelse av ”att komma hem”. Hyresgästerna är positiva till förändringen och en del beskriver känslan av ett hotell när de kliver in i korridoren. Under 2019 ska vi utvärdera projektet och fatta beslut om en eventuell fortsättning.

I den pågående utredningen tar AF Bostäder fram förslag som kan öka korridorernas attraktivitet. Bland annat diskuteras vilken som är den optimala storleken på kollektiva boenden, och vad som är lägsta godtagbara standard. Till stor del handlar åtgärderna om kommunikation och marknadsföring.

- Vi måste bli bättre på att berätta om det moderna livet på korridor och lyfta fram de uppenbara fördelarna, säger Monika Frank. Många känner inte till att våra korridorboenden kan se ut på olika sätt. Vissa är mindre med bara ett par tre rum fördelade runt ett vardagsrum. Några är i äldre stil med bjälkar i taken och några har etagelösningar.

- Utöver den fina gemenskapen har de flesta av våra korridorer dessutom 9-månadershyra, vilket är uppskattat av studenterna. Det finns även tematiska korridorer som alkoholfri korridor. Bland de nya förslagen finns också all inclusivetankar med fler tjänster knutna till boendet, till exempel utökad möbeluthyrning eller städhjälp, något som är vanligare utomlands, säger Monika Frank.


Senast uppdaterad 15 april, 2019
Monika Frank
Kommunikatör
monika.frank@afbostader.se

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

För studenter

Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!