Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

Bostadsombudsmannen arbetar heltid som studenternas förtroendevalda representant, och utses årligen av Akademiska Föreningens överstyrelse.

- På AF Bostäder sitter Bomben i både ledning och styrelse, säger Sofia Mietzner, bostadsombudsman hösten 2017 – våren 2018. Det är min uppgift att vara studenternas röst på AF Bostäder, och att använda mina kunskaper om studentlivet till att påverka beslut och processer efter studenternas behov och önskemål. Jag har även en roll i studentvärlden, där jag sitter i Akademiska föreningens presidium och styrelse. Där är min uppgift att följa upp och rapportera AF Bostäders arbete.

På AF Bostäder sitter Bomben även med i företagets bostadsnämnd, som hanterar studiekontroller och avvikelser från kösystemet, till exempel dispenser, förtur och liknande.

– Hyresgästerna kan även vända sig direkt till mig med frågor som går utanför vanliga serviceärenden, säger Sofia Mietzner. Det kan handla om sociala bekymmer eller att man vill föreslå förbättringar. Jag möter även studenternas korridorkontakter och tar gärna emot konstruktiva förslag.

– I uppgifterna ingår också att driva ett eget utvecklingsprojekt. Min företrädare engagerade studenter till att föreslå förbättringar kring AF Bostäders avfallshantering och återvinning. Under min period ska jag fokusera på det sociala livet på korridorerna – en idé som väckts av en av våra bovärdar. Bovärdarna känner korridorerna väl och ser både de som fungerar bra och de som skulle behöva en positiv knuff. Att bo på korridor skapar möjligheter för att lära känna nya människor och få vänner för livet. Men risken finns också att man blir ensam på sitt rum. Jag vill studera de korridorer som har en stark gemenskap, och låta lärdomarna smitta av sig på 25 % andra, säger Sofia Mietzner.

Sofia Mietzner
fd. Bostadsombudsman

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!