Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

AF Bostäder är en stiftelse med uppgift att tillhandahålla bostäder åt Lundastudenter. AF Bostäders stadgar säger: ”Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta byggnader, avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter tillika ledamöter i Akademiska Föreningen i Lund samt andra enskilda eller grupper varom styrelsen för stiftelsen bestämmer.”

– Hela vår verksamhet kretsar kring Lundastudentens bästa, säger Claes Hjortronsteen, försäljningschef på AF Bostäder. Vi bygger bostäder, vi förvaltar bostäder och vi hyr ut bostäder för de som kommer till Lunds universitet för att studera. Alla som bor här har en aktiv relation till Lunds universitet.

Hyresvärdar ger ibland förtur baserad på boendetid. Sådana regelverk gynnar redan etablerade hyresgäster. Ibland prioriterar man kunder på andra sätt, via poängsystem.

– I Lund tillämpar vi istället en rak kö där alla som väntar på sin tur behandlas lika, säger Claes Hjortronsteen. Här gäller att bostadssökande och hyresgäster ska vara aktiva universitets- eller högskolestuderande i Lund och medlemmar i Akademiska Föreningen. Ingen får extrapoäng för senioritet, medlemskap eller liknande.

Att vara ”aktiv student” innebär att du ska ta motsvarande minst 15 högskolepoäng per termin för att få behålla din bostad eller köplats. Varje år kontrollerar AF Bostäder att samtliga hyresgäster antingen är nyantagna eller tar tillräckligt många av sina studiepoäng för att betraktas som aktiva studenter. Kontrollerna görs i samarbete med studiedokumentationssystemet Ladok. Varje år frigörs flera hundra bostäder som återigen kan erbjudas till aktiva studenter, eller till studenter som är på väg in.

– Vi är väldigt tydliga med vad som gäller redan när man tecknar hyresavtal hos oss, säger Claes Hjortronsteen. Och våra hyresgäster har stenkoll på reglerna. Alla vet att när man är klar med sina studier i Lund, då säger man upp sin bostad och släpper sin köplats.

En av Lunds universitets framgångsfaktorer är förmågan att locka långväga studenter. AF Bostäder ger extra stöd åt nyantagna, så kallade novischer, som bor utanför pendlingsavstånd, det vill säga utanför Skåne.

– Utomskånska novischer är beroende av en bostad för att kunna påbörja sina studier, säger Claes Hjortronsteen. Samtidigt har de svårast att slå sig in på bostadsmarknaden i Lund. Söktrycket från den här gruppen är stort.

– Historiskt har vi öronmärkt cirka 500 bostäder per åt dessa novischer och 2015 höjde vi till 720 bostäder med lyckat resultat, säger Claes Hjortronsteen. Normalt får du en köplats som baseras på tidpunkten för din registrering. Men när det gäller prioriterade novischer samlar vi ihop alla ansökningar till en och samma tidpunkt – sedan lottar vi ut köplatserna. På så vis har alla samma chans att få ett hyresavtal till terminsstarten, vilket är uppskattat.

Claes Hjortronsteen
Försäljningschef

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!