Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

Vart fjärde år är det karneval i Lund, en folkfest utan motsvarighet som drar lyckliga besökare från hela regionen, och ett givet inslag i Lunds fantastiska studentliv. 

Studentlivet i Lund kretsar kring AF-familjen som består av Akademiska föreningen, AF-borgen och AF Bostäder – samt studentnationer, kårer och den samordnande föreningen Studentlund.
– Alla som bor hos oss är studenter vid Lunds universitet och medlemmar i Studentlund och Akademiska föreningen, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. AF Bostäder är någonting unikt i Sverige – vi är studenternas eget bostadsföretag. Vi står fria och obundna på bostadsmarknaden och agerar alltid till 100 % för studenternas bästa.

Lund erbjuder ett förstklassigt, internationellt universitet men också en spännande miljö runtomkring. I Lund, Malmö och Köpenhamn finns stora möjligheter till utbyte med lärosäten och näringsliv, här finns forskningsbyn Ideon Science Park och nya Max IV-laboratoriet. Nätverks- och utvecklingsmöjligheterna för den som studerar här är enorma. Dessutom är Lunds studentliv känt som det bästa och roligaste i landet.
– Studentlund är kreativt, inspirerande, öppet och välkomnande, säger Henrik Krantz. Här finns massor av aktivitetsmöjligheter och den som är ny i staden kliver rakt in och deltar. Universitetet ligger mitt i stadsmiljön, hela centrala Lund är som ett campus, och studenterna betraktas sedan hundratals år som en självklar del av stadens kultur. Och så har vi bra väder.

Inför karnevalen 2014 blev AF Bostäder tillfrågat om att agera huvudsponsor. Företaget tackade ja direkt. Att vara huvudsponsor innebär mycket positiv uppmärksamhet och exponering i en mängd olika sammanhang. Men först och främst såg AF Bostäder en möjlighet att stödja någonting som företaget är en del av.
– För AF Bostäder ska det vara naturligt att stå universitetslivet nära och ha en stark relation till studenterna, säger Henrik Krantz. Vi finns till för studenterna, de är våra uppdragsgivare och utan ett attraktivt studentliv är vi ingenting. Självfallet ska ett bostadsföretag mitt i studentlivet stå bakom Sveriges bästa studentkarneval. Sponsringen av Lundakarnevalen har också varit ett rent nöje och på flera sätt fört organisationen närmare Studentlund. Personalen har besökt karnevalen gemensamt och även fått uppleva Karnevalsrevyn på specialinbjudan till genrep, där det bland annat bjöds på sångnummer om AF Bostäder.
– Vi har ingen formulerad policy eller strategi för vår sponsring, säger Henrik Krantz. Vi stödjer i flera sammanhang, men alltid med en koppling till vår målgrupp. Ibland ekonomiskt, ibland genom att vi lånar ut lokaler, material eller andra resurser. Vi kan också bidra med vårt kunnande. Vi gör bedömningar från fall till fall, det viktiga är att det vi gör kommer hela studentlivet till godo. 

Att lära sig så mycket som möjligt om hur studenternas liv ser ut och vad de behöver, är en förutsättning för att kunna fortsätta leverera bra produkter och tjänster. AF Bostäder utökar hela tiden sina kontaktytor till studentlivet.
– Vi träffar dagligen våra hyresgäster på ett naturligt sätt, säger Henrik Krantz. Vi samarbetar återkommande med studenterna i olika projekt och alltmer i miljöfrågor. Dessutom jobbar flera aktiva studenter i vårt servicecenter, något som förbättrat vår service avsevärt, ökat vår kunskap om våra kunder och dessutom gjort att vi har ännu roligare på jobbet.

Henrik Krantz
VD AF Bostäder

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!