Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

Sverige är internationellt attraktivt för högre studier och tillhör topp fyra i världen av flera skäl. Svenskar är bäst i världen på engelska som andraspråk, Sverige rankas som världens andra mest innovativa ekonomi och det är välkänt att svenska universitet håller hög internationell klass. Lunds universitet sticker ut som bäst av alla.

- Lund har en stark internationell dragningskraft, säger Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder. Universitetet samarbetar med över 500 lärosäten i fler än 60 länder, och ligger stadigt på topp 100-listan, vilket motsvarar de bästa 0,4 procenten av världens universitet.

Lunds universitet är högst rankat i Sverige bland internationella studenter och lockar studenter och forskare från 130 länder. Hela åtta kandidatprogram och hundra mastersprogram ges på engelska. Utöver universitetets satsningar har boendet stor betydelse. Även här ligger Lund i topp.

- AF Bostäders hyror tillhör Sveriges lägsta, kötiderna tillhör Sveriges kortaste och alla står i kö på samma villkor, säger Claes Hjortronsteen. Vi har gott renommé internationellt, bland annat för att våra korridorbostäder håller hög standard, inte minst jämfört med liknande boendeformer i andra länder. Korridorboendet är perfekt för alla som kommer långväga ifrån. På korridor är det lätt att komma in i gemenskapen och du får nya vänner direkt.

Minst lika viktig är AF Bostäders novischförtur för nyantagna studenter som bor utanför Skåne. Dessa novischer har svårt att ordna en bostad på egen hand i Lund. Därför får cirka tusen nya studenter förtur till en bostad hos AF Bostäder varje år.

- Vår prioritering av nya studenter är både unik och omfattande, och innefattar även utländska studenter, säger Claes Hjortronsteen. Det bidrar starkt till Lunds attraktionskraft och universitetets möjligheter att marknadsföra sina utbildningar.

Studentboenden kan se olika ut i olika länder. Ibland uppstår missförstånd i AF Bostäders boenden kring kontraktsfrågor och praktiska ting, men hyresgästerna kommer snabbt in i rutinerna med lite hjälp av AF Bostäders servicecenter och vännerna på korridoren.

- Inför varje terminsstart arrangerar Lunds universitet den officiella välkomstdagen Arrival Day, säger Claes Hjortronsteen. Vi finns där för att dela ut nycklar och kan samtidigt passa på att tipsa om saker som automatisk tvättmedelsdosering, källsortering och studentliv.

Hos AF Bostäder fördelas alla bostäder likvärdigt.

- Vi vill ha ett integrerat boende, och det tycker även våra hyresgäster är viktigt, säger Claes Hjortronsteen. De internationella studenterna vill inte isolera sig, de vill dela sin vardag med svenskar och med människor från andra länder, speciellt om de ska bo här en längre tid.

- När var femte hyresgäst kommer från annat land får vi en dynamisk miljö på korridorerna, vilket tillför stora värden och lyfter boendekvaliteten. Den internationella prägeln bidrar till ökad kunskap om världen och andra kulturer, skapar en förståelse för varandra och leder till många relationer som varar livet ut. Korridorlivet hos AF Bostäder bidrar till att studenterna har ett internationellt nätverk när de lämnar Lund, säger Claes Hjortronsteen.


Senast uppdaterad 15 april, 2019
Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
claes.hjortronsteen@afbostader.se

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

För studenter

Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!