Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

Lunds universitet har 40 000 studenter fördelade på Lund, Malmö och Helsingborg. I Lund finns ungefär 10 000 studentbostäder. AF Bostäder äger drygt 6 000 av dessa och studentnationerna 1 700. Resterande erbjuds av universitetet samt av ett antal mindre aktörer. På den öppna marknaden finns hyresrätter, bostadsrätter och rum hos privatpersoner.

– AF Bostäder är studenternas eget bostadsföretag, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Vi utvecklar student-anpassade bostäder som fördelas rättvist i öppna kösystem. Nationerna har stort fokus på det sociala och ger därför förturför dem som engagerar sig i nationslivet. På den öppna marknaden för hyresrätter kan kötiden vara 5–10 år, vilket kräver köplats långt innan studierna inleds. En del studenter köper bostadsrätt och delar hyran med inneboende. Studenterna är kreativa och lösningarna är många.

För att förstå hur studenterna rör sig på marknaden gör AF Bostäder regelbundna marknadsundersökningar i samarbete med Lunicore. Undersökningarna beskriver studenterna som en heterogen grupp med varierande intressen och skilda önskemål avseende bostäder.

– Nya studenter söker sig helst till AF Bostäder eller en nation, säger Henrik Krantz. Många stortrivs på korridor och bor där hela studietiden medan andra börjar på korridor eller nation för att sedan flytta till ett eget och kanske större boende. Under 3–5 års studier hinner livet och behoven ändras flera gånger, inte minst på grund av ändrade relationer, vilket är ett skäl till att vi erbjuder flexibla kompisbostäder för 1–3 personer.

– För oss är det betydelsefullt att veta hur många av de som bor på annat sätt som hellre hade flyttat till en studentbostad, om det var möjligt, säger Henrik Krantz. Pris och läge är självfallet avgörande faktorer, men det är inte alltid priset som är viktigast. Som exempel är vårt nyaste område, Marathon, oerhört efterfrågat för sitt läge, sin utformning och sin student-anpassning trots att det finns billigare boenden på marknaden.

Sett till studenternas önskemål har Lund ett ungefärligt underskott på 2–3 000 studentbostäder. Samtidigt finns bygg-planer för 2 000 nya studentbostäder i Lund, varav AF Bostäder står för hälften.

– I våra hållbara verksamhetsmål säger vi att AF Bostäder ska öka sitt fastighets¬bestånd genom att tillföra nya bostäder för 1 000 studenter mellan 2020–2024, säger Henrik Krantz. Det är ett balanserat mål där vi utgår från efterfrågan, insatser från andra aktörer och vår egen kapacitet. Framöver planerar vi en byggstart per år, en resursmässigt bra byggtakt och ett lagom tempo för att öka vårt kunnande.

Mindre högskoleorter kan marknadsföra sig med bostadsgaranti, vilket tilltalar en kategori av studenter. Men en viktig fråga för de flesta studenter är ”Var finns det bästa studentlivet?”.

– Därför är Lund alltid högt efterfrågat. De som söker sig hit lockas såklart av den höga kvaliteten hos ett av världens bästa universitet, men ett minst lika starkt dragplåster är studentgemenskapen. Lund har Sveriges bästa studentliv med ett varu-märke som är välkänt över hela landet. Här blir studenterna en del av AF-familjen som tillsammans med nationer och kårer bildar samarbetet Studentlund. Genom Studentlund får studenterna tillgång till hela Lunds studentliv i ett enda medlemskap. Det finns ingen annan ort som kan matcha det, säger Henrik Krantz.


Senast uppdaterad 14 april, 2020

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!