Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

Att studera är så mycket mer än att läsa sina böcker och ta sin examen. Därför är studentlivet en viktig parameter när studenterna ska välja studieort. Lund står starkt i konkurrensen med andra universitetsstäder.

- Lund har utan tvekan Sveriges bästa studentliv, säger Henrik Krantz, vd på AF Bostäder. Här finns ett utbud och en sammanhållning som de andra lärosätena har svårt att matcha. I Lund har studenterna AF-familjen, en unik treenighet som förenar studenter från alla institutioner och inriktningar med varandra.

AF-familjen består av Akademiska föreningen, AF-borgen och AF Bostäder som tillsammans med nationer och kårer bildar samarbetet Studentlund. Akademiska föreningen har elva olika utskott som driver aktiviteter inom alltifrån sport och media till klädkammare, skrivcirklar och scenverksamheter – alla startade av studenter för studenter. AF-borgen rymmer Akademiska föreningens verksamheter men också café, festarrangemang, konferenser och mycket mer.

- AF Bostäder är studenternas eget bostadsföretag, säger Henrik Krantz. Vi har en lång relation till Akademiska föreningen vilket ger Lundastudenterna en stark bostadsverksamhet som alltid sätter deras behov i första rummet.

AF-borgen byggdes 1851 och har sedan dess fungerat som ett epicentrum för studentlivet och dess verksamheter. Borgen har också blivit en betydelsefull arena för Lunds näringsliv och kulturliv. Salarna och scenerna är lika omtalade som omskrivna, och många besökare bär på oförglömliga minnen härifrån.

- AF-borgen är själva hjärtat i Lunds studentliv – en självklar mötesplats för Lunds studenter, för våra hyresgäster och för alla andra som kan ta del av borgens fantastiska utbud, säger Henrik Krantz. AF-borgens betydelse kan inte överskattas, vilket manifesteras i det stora stöd den förestående ombyggnaden har fått.

- På senare år har användningen av AF-borgen fördubblats och det rör sig hundratusentals människor i byggnaden varje år, säger Stina Åkesson, vd för AF-borgen. Behovet av en modernisering och en förbättring av flödet i lokalerna har blivit alltmer påtagligt. Nu ska en genomgripande ombyggnad och renovering resultera i bland annat en ny scen för 130 personer, en ny entrétrappa, en uteplats mot Lundagård, bättre logistik och inte minst en ansiktslyftning i Stora salen. Som helhet ska borgen bli en bättre och mer funktionell mötesplats.

- Ombyggnaden kostar totalt cirka 80 miljoner kronor och kan genomföras tack vare lokala donationer från Alfa Laval, Crafoordska stiftelsen, Grenspecialisten, Lunds universitet, Sparbanken Skåne genom Sparbanksstiftelsen Finn, Caroline och Paul Sverdrup, Tetra Laval och AF Bostäder, säger Stina Åkesson. Möbler samt scenutrustning ska finansieras genom fundraisingkampanjen #backaborgen.

- Det är med stolthet och glädje vi stödjer AF-borgens renovering, och med spänning vi ser fram emot att få följa förvandlingen. Studenterna är våra uppdragsgivare, AF-familjen är vårt viktigaste samarbetsorgan och det är vår gemensamma uppgift att bidra till Lunds utveckling. Vi vill stärka varumärket Lund som Sveriges främsta universitetsstad och se till att så många som möjligt vill studera vid Lunds universitet. En satsning på studentlivet är en satsning även på AF Bostäders framtid, säger Henrik Krantz.


Senast uppdaterad 15 april, 2019

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

För studenter

Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!