Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

– Våra kunder önskar sig ofta fler utrymmen där de kan träffas och umgås, framför allt de som bor i lägenhet och saknar gemensamma ytor, säger Anna Malmström, förvaltningschef på AF Bostäder. Att lära känna andra människor från när och fjärran är en viktig del av studentlivet och vi ska såklart bidra till trivseln när vi kan. Nu har vi hittat en kostnadseffektiv modell som fungerar bra.

Historiskt har många av idéerna som genomförts kommit direkt från studenterna, ofta i dialog med bovärdarna. Idéer och lösningar har varit så bra att AF Bostäder nu har avsatt en budget för varje bovärd att användas till att skapa nya trivselytor i samråd med studenterna.

– Bovärdarna står närmast studenterna i vår verksamhet, säger Anna Malmström. De träffar dem dagligen, de känner till deras vardag och får in massor av tips på saker som vi kan göra bättre. Bovärdarna har också bra koll på fastigheterna och miljöerna där studenterna bor. De vet vad som saknas och de kan bedöma var det skulle passa att inreda ett aktivitetsrum.

Med enkla och smarta lösningar förvandlar AF Bostäder outnyttjade ytor till aktivitetsrum av olika slag. Genom att lägga de nya ytorna i anslutning till funktioner som redan finns kan AF Bostäder åstadkomma stor effekt med små insatser. Samtidigt är det mer sannolikt att ytorna kommer till användning och på köpet blir de enkla och billiga att hålla efter.

– Torvlabbet på Marathon är ett bra exempel, säger Anna Malmström. När Marathon byggdes bevarades Torvlabbet men byggnaden fick inte användas till bostäder. Istället fick Torvlabbet ge plats åt områdets tvättstuga. Snart växte andra idéer fram.

– På Marathon står hållbarhet i fokus och hela området är anpassat för livet på cykel, säger Anna Malmström. Därför har vi också ställt iordning en cykelverkstad med verktyg som behövs för service och reparationer, en arbetsbänk och möjlighet att hänga upp sin cykel. I verkstaden har vi också hängt en boxningssäck för de som vill jobba upp lite puls eller hålla en meckande kompis sällskap. I anslutning till tvättstugan såg vi en möjlighet att fixa dels ett pingisrum och dels en trivsamt inredd lounge för alla i området. Idag används loungen till gemensamma studier, fikastunder, spelkvällar med mera.

Även Vildanden har fått en lounge och ett pingisrum i anslutning till tvättstugan. Här finns också ett rum med djungeltema specifikt avsett för studier som studenterna kan boka. Studierummet kommer väl till pass eftersom Vildanden ligger längst bort från universitetet.

Tvättstugor inreds generellt med behagliga sitthörnor och på Sparta har tvättstugan utrustats med ett fotbollsspel.

– Den nya satsningen har lett till att kreativiteten blomstrar bland både studenter och medarbetare, och förslagen strömmar in. Det har blivit en kick både för studenterna och för oss själva. Bovärdar och kunder har fått en tätare dialog. De diskuterar och formger olika förslag tillsammans. Samtidigt bidrar projekten till dynamik och gemenskap inom AF Bostäder, och till att ytterligare stärka vårt kundfokus, säger Anna Malmström.


Senast uppdaterad 14 april, 2020
Anna Malmström
Förvaltningschef
anna.malmstrom@afbostader.se

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!