AF-familjen står för Sveriges bästa studentliv

Studenternas bästa är det bästa för Lund. Studenterna är vår uppdragsgivare och genom att fortsätta stärka relationerna med AF-familjen och Studentlund kan vi fortsätta leverera bra produkter och tjänster.

När studenten ska välja mellan de klassiska universitetsstäderna Uppsala, Stockholm, Göteborg och Lund handlar valet självfallet om studier, men också mycket om känsla. En viktig frågeställning är ”var finns det bästa studentlivet”. Här står Lund i en klass för sig med en rikedom och en gemenskap som är unik i Sverige. Allt tack vare AF-familjen.

– Att studera är så mycket mer än att läsa sina böcker och ta sin examen, säger Henrik Krantz, VD på AF Bostäder. Studentgemenskapen är ett starkt dragplåster och vi vet att vänskap och nätverk från studietiden följer studenterna genom livet, både privat och i yrket. Många hittar likasinnade vid sidan av föreläsningarna, på korridorboendet, på nationerna, i spexen, i körer och orkestrar.

Studentlivet i Lund är organiserat kring kårer som värnar om politiska intressen samt nationer som erbjuder fritidssysselsättning och boende. Till detta kommer Akademiska Föreningen som erbjuder ett brett utbud av kulturverksamhet. I Uppsala är nationerna starka, till och med starkare än i Lund, men studentlivet är inte lika sammanhållet och relativt skilt från stadslivet. I Stockholm och Göteborg finns ett bra utbud men ingen tydlig relation mellan studentlivets olika delar. Konkurrensen från storstädernas utbud är dessutom stor, vilket försvårar sammanhållningen.

– I Lund finns ett studentliv och en gemenskap som är unik i Sverige, säger Henrik Krantz. Här är studenterna del av AF-familjen, en treenighet som knyter ihop studenter från alla institutioner och inriktningar med varandra. AF-familjen består av Akademiska Föreningen, AF-borgen och AF Bostäder, som tillsammans med nationer och kårer bildar samarbetet Studentlund.

Akademiska Föreningen har 11 olika utskott som driver aktiviteter inom alltifrån sport och media till klädkammare, skrivcirklar och scenverksamhet – alla startade av studenter för studenter. AF-borgen är studentlivets självklara samlingspunkt, en stor borg på bästa tänkbara läge mitt i Lundagård. I AF-borgen finns Akademiska Föreningens verksamheter men också café, restaurang, scener, festarrangemang, konferenser och mycket mer – ett välorganiserat epicentrum med stor flexibilitet och 100 % studentfokus. AF Bostäder är studenternas eget bostadsföretag med en lång relation till Akademiska Föreningen vilket ger

Lundastudenterna en stark bostadsverksamhet med öga för studenternas behov.

– AF-familjen erbjuder studenterna nöjen, samlingslokal och studentboende i en och samma kropp, säger Henrik Krantz. Genom Studentlund får studenterna tillgång till hela Lunds studentliv i ett enda medlemskap. Det finns ingen annan studieort i Sverige som kan matcha ett sådant erbjudande.

Lund är en liten ort med ett stort universitet. I Lund finns inga avskilda campusområden, här är hela staden ett enda stort campus med de viktigaste universitetsbyggnaderna och institutionerna placerade mitt i centrum.

– I Lund lever studenter och Lundabor i symbios, sida vid sida, säger Henrik Krantz. Studentlivet präglar Lund, såväl akademiskt som i stadsliv och näringsliv, hela vägen från studentsångarna på sista april till forskningsbaserade verksamheter som Ideon, Max IV-laboratoriet och ESS. Vart fjärde år har vi Lundakarneval, en studentdriven karneval av enorma mått som under flera dagar bjuder på karnevalståg, spex, musikföreställningar och allehanda upptåg. Karnevalen riktar sig inte bara till studenter utan engagerar hela Lund och orterna runt omkring.

– Lunds studentliv har ett varumärke som är exceptionellt starkt, säger Henrik Krantz. AF Bostäder har under 150 år utvecklats sida vid sida med AF, nationer och kårer – som idag bildar samarbetet Studentlund. Den relationen är vår motor och tillsammans ska vi fortsätta att utveckla Lund som Sveriges bästa studentstad.


Senast uppdaterad 15 maj, 2017

För studenter

Marathon marathon blir ny lundensisk tradition

I september 2019 invigdes det nybyggda bostadsområdet Marathon med ett alldeles eget motionslopp. Marathon marathon är en lundensisk mara som mäter 42 195 decimeter och går i mål i Athen i AF Borgen. Premiärloppet arrangerades tillsammans med LUGI Motion.

För studenter

Studenter och bovärdar fixar ytor för trivsel

AF Bostäder strävar varje år efter att öka sin kundnöjdhet. Ett vanligt önskemål från studenterna är fler rum för studier, aktiviteter och samvaro. Nu satsar AF Bostäder på fler trivselytor. I samarbete mellan studenter och bovärdar växer läckert inredda utrymmen fram, avsedda för bland annat loungehäng, pingis och plugg.

För studenter

Lund – om studenten själv får välja

AF Bostäder bevakar kontinuerligt studentbostadsmarknaden för att kunna hålla en balanserad expansionstakt. Aktörerna är många och studentbostadsmarknaden styrs av utbud, efterfrågan och kundernas önskemål. Lund lockar med bra boende och ett av världens bästa universitet. Lika viktig är gemenskapen i Studentlund – Sveriges bästa studentliv.

För studenter

Studentlyckan först med all inclusive

Bredband, värme och vatten ingår redan i AF Bostäders hyror. Att inkludera även elen är både efterfrågat av studenterna – och fördelaktigt. Nu görs en omläggning, ett område i taget, och Studentlyckan är först ut med grön el inkluderad.

För studenter

Bättre info om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan ökar bland studenter. Därför har AF Bostäder startat informationsprojektet "hjälp". Målet är att både medarbetare och studenter ska få mer kunskap om psykisk ohälsa och bättre verktyg för att kunna hjälpa drabbade.

För studenter

Ny hyressättning för rättvisa hyror

AF Bostäder har tagit fram en ny hyresmodell baserad på hur kunderna värderar sitt boende. Skiftet till de nya hyrorna inleddes 2019, efter avtal med Hyresgästföreningen, och kommer att pågå under flera år. Tack vare lyhördhet och noggranna förberedelser kan förändringen genomföras bekymmersfritt för kunderna.

För studenter

10 år med certifieringar ger kunderna trygghet

För att studenterna ska ha så mycket arbetsro som möjligt i sina hem, började AF Bostäder 2008 att certifiera sina entreprenörer. Certifieringen skapar trygghet för kunden och bättre förutsättningar för entreprenören.

För studenter

Älskade korridor?

De flesta som bor på korridor trivs utmärkt, men nya studenter vill hellre bo i lägenhet – om de själva får önska. AF Bostäder utreder vad det beror på och testar samtidigt nya sätt att öka hemkänslan på korridor.

För studenter

Nu lyfter vi AF-borgen, hjärtat i Lunds studentliv!

Efter många år av växande verksamhet väntar en efterlängtad och lokalt finansierad ombyggnad av AF-borgen. AF Bostäder är självfallet med och bidrar.

För studenter

Korridorliv med internationell touch

Lunds universitet har en jämförelsevis hög andel internationella studenter. En femtedel av AF Bostäders hyresgäster kommer från andra länder och de internationella studenterna bor, och trivs, gärna på korridor.

För studenter

Stolt sponsor av Lundapride!

Hos AF Bostäder ska alla känna sig lika välkomna. Företaget tar tydlig ställning för allas lika värde och rättigheter, och var därför delaktig i Lundapride.

För studenter

500 studenter bjöds in till Lundaloppet

AF Bostäder arbetar gärna för att minska stillasittandet och öka rörelseglädjen hos både medarbetare och hyresgäster. I maj bjöds hela 500 studenter in att springa Lundaloppet tillsammans med AF Bostäder.

För studenter

Ny underhållsplan sätter kundnöjdhet i fokus

AF Bostäder har tagit fram en ny underhållsplan som ska användas till att förutse, simulera, kostnadsberäkna och planera kommande underhåll. Det viktigaste är att genomföra projekten med bibehållen kundnöjdhet.

För studenter

Lund – Sveriges bästa studentstad

AF-familjen och Studentlund erbjuder ett studentliv som är unikt i Sverige. Den starka relationen till studentlivet är en framgångsfaktor och engagemanget är stort.

För studenter

Så sätts hyran

Hyran sätts i två steg. För det första handlar det om att hyresintäkterna ska täcka AF Bostäders kostnader. För det andra handlar det om hur kostnaderna ska fördelas på de enskilda bostäderna.

För studenter

Rent, snyggt och tryggt!

För många av studenterna är bostaden hos AF Bostäder det första egna hemmet. Att de kan känna sig trygga är helt avgörande för upplevelsen av studentboendet – och högt prioriterat av AF Bostäder.

För studenter

Bomben – studentens röst på AF Bostäder

AF Bostäder har en egen studentbostadsombudsman, även kallad Bomben. Bomben ansvarar för studenternas inflytande i boendefrågor.

För studenter

Störst går inte först!

För att stå i vår bostadskö ska du vara antagen vid Lunds universitet, och studera aktivt (och helst flitigt). De årliga studiekontrollerna frigör ett stort antal bostäder åt aktiva studenter.

För studenter

Ny inredning underlättar städning och källsortering

Sedan 2005 driver vi projektet Rent och snyggt – en ambitiös satsning för att hålla trivseln i korridorboendena på toppnivå.

För studenter

Ny webb för supermobila kunder

Vi är något av en pionjär vad gäller bostadsuthyrning på nätet och sedan många år är företagets uthyrning och tjänsteutbud i princip 100 % digitalt. 2015 fick webbplatsen ett välkommet lyft.

För studenter

Egendesignat kundsystem gör livet lättare för studenterna

Varje år byter 3 000 lägenheter och korridorrum hyresgäst. Med så stor och intensiv administration krävs marknadens bästa teknik för att kunna erbjuda studenterna bästa tänkbara service.

För studenter

Karnevalens huvudsponsor – ett företag mitt i studentlivet

2014 fick AF Bostäder äran att stå bakom karnevalen i rollen som huvudsponsor. Ett rent nöje för ett bostadsföretag mitt i studentlivet.

För studenter

7 500 hyresgäster fick världens snabbaste bredband

Ett viktigt skäl till att studenter gärna bor hos oss är att IT-infrastrukturen sedan många år håller högsta kvalitet. Därför började vi 2013 erbjuda upp till 1 Gbit per sekund - utan extra kostnad!