Bokompakt - tänk mindre, bygg mer.

Sverige behöver fler studentbostäder. För att klara det måste vi börja bygga på nya sätt men dagens byggregler sätter stopp. Vi har kämpat för ett undantag och startat en pytteliten revolution. Häng med! #bokompakt #afbostader

En pytteliten revolution!

AF Bostäders utvecklingsprojekt Bokompakt är ett smart och hållbart studentboende. Projektet är ett resultat av en stark vision om hur vi kan öka produktionen av studentbostäder. Bokompakt ingår i en studie som ska svara på hur vi kan bygga både bra och kostnadseffektivt för att skapa fler bostäder åt studenter.

Bokompakt ligger på Kämnärsrätten i Lund och omfattar 22 lägenheter på 10–40 kvadratmeter. AF Bostäder och arkitekten Pontus Åqvist på OpenStudio har planerat lägenheterna tillsammans med en grupp studenter. Lägenheterna blir inflyttningsklara hösten 2014.

Smartare byggregler, tack!

Studentbostäder är en bristvara på den svenska bostadsmarknaden. För att kunna bygga Bokompakt har vi fått kämpa för dispens avseende tillgänglighetskraven – och fått rätt i Mark- och Miljööverdomstolen.

Dagens regler för nyproduktion tar ingen hänsyn till att studentbostäder används under en begränsad
period i livet. Därför behöver vi nya och smartare byggregler, med anpassade krav för studenter. Då kan vi bygga fler studentbostäder, något som hela bostadsmarknaden vinner på.

Så litet. Så smart. Så hållbart.

Bokompakt är en yteffektiv bostadsform med låg resursanvändning. Med liten yta kan byggkostnaden och hyran hållas nere. Den mindre ytan kräver dessutom mindre uppvärmning och färre lampor. Tack vare varmvattenväxlare och solfångare är bostäderna självförsörjande vad gäller uppvärmning. Byggmaterialet är trä – ett bättre miljöval än till exempel betong.

En viktig del av Bokompakt är att skapa attraktiva utemiljöer. Ytorna runt och mellan huskropparna blir naturliga och betydelsefulla mötesplatser för studenterna.

Utvärdering pågår. Snart vet vi allt.

Vi vill lära oss av utvecklingsprojektet Bokompakt. Om både vi och andra tar vara på erfarenheterna från det här pionjärprojektet, kan vi fortsätta utveckla framtidens studentbostäder. Därför detaljstuderas och utvärderas Bokompakt av en bostadsforskare från Lunds universitet.

Utvärderingen ska bland annat ge kunskap om tekniklösningar för energibesparing, hur viktigt det
är för studenterna med ett billigt boende och hur den mindre ytan påverkar boendet.

Sveriges bästa studentbostäder.
Om vi får bestämma.

Vår vision är att vara det bästa studentbostadsföretaget i landet. En inspirerande målsättning som driver oss att alltid söka förbättringar för våra kunder.

Studenterna är unga, vetgiriga, optimistiska och på väg ut i livet. Vår uppgift är att erbjuda dem bra och billiga bostäder i en miljö där de kan må bra och känna sig trygga, där de har utrymme för umgänge med grannar och vänner och där de kan prestera i sina studier.

Därför anpassar vi våra bostäder, våra områden, våra miljöer och våra tjänster efter studenternas specifika behov. I varje del av verksamheten ska det vi gör vägas mot vad som är bäst för våra hyresgäster. De ska kunna njuta av studentlivet – för många den allra bästa delen av livet.

Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef