Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Tre studenter fikar i korridor på Vildanden

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.

Nya studenter frågar ofta hur länge de måste stå i kö för att få en bostad. På höstterminen hittar de allra flesta någonstans att bo inom några månader, och på vårterminen får de flesta bostad med detsamma. En stor del av de sökande får kontrakt hos AF Bostäder, andra söker sig vidare till nationer och privata hyresvärdar. En del bor hos vänner tills de hittat en egen bostad.

– Det brukar lösa sig för alla, och studentbostadsaktörerna i Lund hjälps åt för att se till att ingen blir bostadslös, säger Claes Hjortronsteen, uthyrningschef på AF Bostäder. Många väljer att stå kvar i vår kö och kan då få en bättre bostad längre fram.

AF Bostäder strävar efter att studentbostäderna ska hålla hög kvalitet och vara anpassade för studenternas behov. De ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och utformade så att de bidrar både till Lunds utveckling och till en levande stadsbild. Dessutom ska bostäderna vara prisvärda med hyror som studenterna klarar av.

– En sådan bostad ger bra förutsättningar för ett lyckat studentliv och för goda studieresultat, och det är vår utgångspunkt när vi planerar våra investeringar. För närvarande bygger vi sju nya kvarter längs Kämnärsvägen, där tre står klara, ett är påbörjat och ett håller på att förberedas. Byggnationen ersätter äldre fyrklöverhus, vilket inledningsvis minskar antalet studentbostäder. Efterhand växer en ny och hållbar stadsdel fram och när allt står klart har vi fördubblat antalet studentbostäder i området, säger Claes Hjortronsteen.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2021


Senast uppdaterad 31 maj, 2022
Claes Hjortronsteen
Claes Hjortronsteen
Uthyrningschef
046-19 15 36
claes.hjortronsteen@afbostader.se

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Vi utvecklar

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Vi utvecklar

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Vi utvecklar

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Vi utvecklar

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Vi utvecklar

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Vi utvecklar

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Vi utvecklar

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Vi utvecklar

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Vi utvecklar

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.