Lyckade förtätningar med 3D-indelning

Tillsammans med Lunds kommun har AB Bostäder byggt Sagoeken – ett nytt kvarter på Kämnärsrätten för både skolbarn och studenter. Projektet har möjliggjorts tack vare tredimensionell fastighetsindelning.

Efter ett riksdagsbeslut 2003 blev det möjligt att dela in fastigheter inte bara i två dimensioner, utan även på höjden, säger Magnus Cederberg, fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Syftet med 3D-reformen var att effektivisera användningen av fastigheter. Typiska exempel är när bostäder byggs ovanpå parkeringshus eller kommersiella lokaler, med olika ägare till de olika verksamheterna. Teknik och infrastruktur som kräver gemensam installation och skötsel, som trapphus, vatten, avlopp, el, bredband och dagvattensystem, löses med servitut.

AF Bostäder har goda erfarenheter av 3D-indelning. Våren 2014 sålde företaget 20 000 kvadratmeter kommersiella lokaler på Sparta men behöll studentbostäderna på området. Försäljningen, som även den möjliggjordes med 3D-indelning, var ett sätt att stärka fokus på kärnverksamheten, och samtidigt få utrymme att investera i kommande nybyggen.

- Året därpå invigde vi Vegalyckan, ett resultat av bra samarbete med Lundafastigheter, säger Magnus Cederberg.

Där samsas nu kommunal förskola och grundskola med våra studentbostäder - i samma byggnad, delad på två fastigheter.

- När vi startade utvecklingen av stadsdelen Kämnärsrätten 2017 var det därför helt naturligt att se 3D-indelning som en möjlighet, säger Magnus Cederberg. Inom totalt sju kvarter ska vi på sikt fördubbla antalet studentbostäder - från 750 till 1 500 bostäder. De fyra första kvarteren beräknas stå klara 2021, och först ut är Proto och Sagoeken.

Sagoeken påminner till sin idé mycket om Vegalyckan. Kvarteret består av två sammanhängande huskroppar i totalt fem våningar. I byggnadernas bottenvåningar ges plats för 200 barn i årskurserna F-3 och 100 förskolebarn. I de övre planen ryms 175 enrummare för studenter. Först bygger kommunen skolbyggnaderna, därefter bygger AF Bostäder studentbostäder ovanpå.

- 3D-indelning är mycket användbart vid förtätningar, och bra ur hållbarhetsperspektiv. Vi använder mark och stomme tillsammans vilket ger ett effektivare resursutnyttjande. I egenskap av stadsutvecklare ser vi också många fördelar. Genom att blanda verksamheter och målgrupper skapar vi en mer dynamisk miljö. Liv och rörelse under en större del av dygnet bidrar till trivsel, trygghet och attraktiva stadsdelar. Det vinner hela Lund på, säger Magnus Cederberg.


Senast uppdaterad 25 april, 2019
Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef
magnus.cederberg@afbostader.se

Vi utvecklar

AF Bostäders plan: En byggstart per år

AF Bostäder ska fortsätta att utveckla sitt bestånd för att åstadkomma fler studentbostäder. Byggnation i egen regi är rätt väg att gå – det ger ökad kunskap, bättre bostäder och långsiktigt hållbara stadsdelar. AF Bostäder har ett ambitiöst och balanserat expansionsmål. Framöver gäller en byggstart per år.

Vi utvecklar

StudBO19 lyfte studentbostadens roll i staden

Vartannat år arrangeras StudBO, en konferens och mötesplats för alla som arbetar med studentbostäder i Sverige. I oktober 2019 stod MKB och AF Bostäder för värdskapet. Cirka 250 deltagare från hela landet mötte politiker, bostadsexperter och inspirationsföreläsare för att prata om studentbostadens betydelse för staden.

Vi utvecklar

Stambyte med kundfokus

AF Bostäder ska renovera badrum och byta avloppsstammar i 900 korridorrum på Delphi. Utmaningen är att störa kunderna så lite som möjligt.

Vi utvecklar

Campuskilen – Ett utvändigt vardagsrum 

AF Bostäder vill gärna uppmuntra studenter (och andra) till utomhusvistelse. Nu bygger företaget om Kämnärsrätten i Norra Lund och anlägger samtidigt Campuskilen – ett aktivitetsstråk med grönytor för träning, plugg och häng. 

Vi utvecklar

Nybyggt populärt när framtiden flyttar in

Under 2019 har AF Bostäder färdigställt ett rekordstort antal nybyggda studentbostäder och samtliga är inflyttade och klara. Den höga byggtakten till trots står hållbarhet i fokus. Här ska studenter kunna bo, arbeta och må bra under många år framöver. Satsningarna tilltalar många och de lyckliga som flyttar in har stått i kö länge.

Vi utvecklar

Ett lyft för Vildandens utemiljö

Utemiljön på Vildanden har under det senaste året genomgått en omfattande upprustning. När kunderna får önska, blir det nya grillplatser, egna cykelparkeringsplatser och en boulebana.

Vi utvecklar

Nya studentbostäder – för ett hållbart Lund

AF Bostäder får en allt större roll som stads- och samhällsbyggare, och är inne i en rekordperiod sett till pågående byggprojekt. Företaget tar ansvar för en hållbar utveckling för hela Lund.

Vi utvecklar

Att inspirera studenterna – vår främsta hållbarhetsinsats

Som samhällsbyggare har AF Bostäder en hållbarhetsuppgift som går utanför det vanliga – att inspirera våra unga hyresgäster till mer hållbara val i livet. De är vår framtid.

Vi utvecklar

Studentlyckan får nytt liv

Studentlyckan ska få nya kök, skönare inomhusklimat och nya fasader. Tack vare bra planering och smarta lösningar renoveras varje lägenhet på bara tio dagar, med ett minimum av störningar.

Vi utvecklar

Strategisk försäljning av Vildandens familjedel

Under våren 2017 sålde AF Bostäder Vildandens familjedel, Vildandsvägen 2–32, till Heimstaden Bostads AB.

Vi utvecklar

AF Bostäder bygger i samverkan – en för alla, alla för kunden

För att få bättre kontroll på kvalitet och kostnader i sina byggprojekt, har AF Bostäder valt bort traditionell upphandling. Istället ritas, beräknas och utförs projekten i samverkan med alla inblandade aktörer.

Vi utvecklar

Studentbostäder – en satsning på framtiden

AF Bostäder är en samhällsbyggare som vill forma långsiktigt hållbara stadsdelar, där studenter och Lundabor kan få en bra framtid.

Vi utvecklar

Stambyte – en av AF Bostäders största utmaningar

Större delen av AF Bostäders fastigheter byggdes under miljonprogrammets dagar. Företaget renoverar fastigheterna kontinuerligt enligt en långsiktig underhållsplan.

Vi utvecklar

Litet, yteffektivt och många som delar

En nybyggd och hållbar bostad kan se olika ut. De grundläggande faktorerna för oss är förtätning, yteffektivitet, noga utvalda material, delningsekonomi, höga energikrav och en cykelvänlig omgivning.

Vi utvecklar

Renovering av balkonger och loftgångar på Ulrikedal

Mellan 2012 och 2017 renoverades samtliga balkonger och loftgångar på Ulrikedal som en del av vår underhålls- och upprustningsplan.

Vi utvecklar

Kämnärsrätten – här formar AF Bostäder en ny stadsdel

AF Bostäder har som mål att ta fram bostäder åt ytterligare 1 250 studenter till 2021. Fokus ligger på nybyggnation och AF Bostäder får en allt större roll som stadsutvecklare.

Vi utvecklar

Fyrklöverhusen på Gylleholm får nytt liv

På lilla Gylleholm finns 48 ettor inrymda i Hans Westmans berömda fyrklöverhus från 1966. Gylleholm är älskat och när övriga fyrklöverhus ska rivas ser AF Bostäder ett värde i att bevara området intakt.

Vi utvecklar

Vegalyckan - dubbel lycka med bostäder och skola!

I november 2015 invigde AF Bostäder Vegalyckan, ett resultat av klokt och finurligt samarbete med Lundafastigheter. Här samsas förskola och grundskola med nya bostäder för upp till 172 studenter.