Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

AF Bostäder inledde nybyggnationen vid Kämnärsrätten 2017. Området, som tidigare bestod av fyrklöverhus från sextiotalet, förvandlas steg för steg till en välplanerad stadsdel där hållbar stadsbyggnad och trivsamt studentliv står i fokus. De nya kvarteren flätas ihop längs ett sammanhållande promenad- och cykelstråk med grönska, aktivitetsytor och platser för umgänge.

– Hela satsningen präglas av ett samhällsbyggarperspektiv, där vi främjar en hållbar utveckling ur alla aspekter; sociala, miljömässiga och ekonomiska, säger Magnus, f.d. fastighetsutvecklingschef på AF Bostäder. Tre kvarter är färdigställda, två är påbörjade, och när det sjätte och sista står klart om några år har vi fördubblat antalet studentbostäder längs Kämnärsvägen, halverat energiförbrukningen, minskat klimatpåverkan kopplad till produktion och transporter och skapat en långsiktigt hållbar stadsdel där studenter och Lundabor kan gå en bra framtid till mötes.

Bostadsområdena har sina egna identiteter, med egna målsättningar och lösningar. Samtidigt utgör de var för sig en möjlighet att prova idéer och skaffa erfarenheter som blir till förbättringar i nästa projekt. För varje kvarter som byggs utvecklas och finslipas allt ifrån boendemiljö, energilösningar och klimatpåverkan till förvaltning, källsortering, biologisk mångfald – och byggmetoder. De senaste åren har AF Bostäder bland annat testat att bygga enligt certifieringar som Miljöbyggnad och Svanen. Företaget har också satt upp egna standarder och tagit fram lösningar med olika typer av material och byggnadstekniker.

– Klimatpåverkan, upplevelser, hälsa, mångfald och totalekonomi kan hela tiden justeras och förbättras, säger Magnus. Därför sysslar vi inte med serieproduktion, eller med att utveckla en homogen idealmodell som vi repeterar flera år framåt. I stället tar vi med oss vad vi lär oss och startar varje byggprojekt från noll. Utvecklingen går så fort att vi har stora möjligheter att göra framsteg från ett bygge till ett annat. Då är det vårt ansvar att göra det.

Ett betydelsefullt kliv är att AF Bostäder sedan 2020 klimatberäknar all nybyggnation, något som är lagstadgat från 2022, för att kartlägga och minska nyproduktionens påverkan på klimatet. Hittills har företaget klimatberäknat det färdigställda Hippocampus och det pågående Pireus. Beräkningarna har fokuserat på i första hand stomme och fasader, eftersom dessa orsakar de största utsläppen vid nybyggnation, bland annat under tillverkning och transport. Resultaten har kommit till stor nytta i utformningen av Rhodos som blir nästa byggprojekt.

– Rhodos blir allt vi vågat drömma om de senaste åren – en smakfull och trivsam arkitektur, bra lösningar för livet med cykel, en grönskande utemiljö som främjar biologisk mångfald, ett orangeri uppvärmt med spillvärme, och en energiförbrukning så låg som hälften av nybyggnadskraven. Samtidigt har klimatberäkningarna lett till en genomtänkt konstruktion där utsläppen kopplade till produktionen stannar på under 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter – en minskning med 25 % jämfört med genomsnittet på Hippocampus och Pireus. Rhodos representerar summan av våra erfarenheter och blir hållbarhetsmässigt det bästa vi någonsin gjort. Åtminstone tills vi sätter spaden i jorden nästa gång, säger Magnus.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2021


Senast uppdaterad 3 juni, 2022

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Vi utvecklar

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Vi utvecklar

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Vi utvecklar

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Vi utvecklar

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Vi utvecklar

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Vi utvecklar

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Vi utvecklar

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Lyftkran i solnedgång
Vi utvecklar

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Vi utvecklar

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.