Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Tre personer sitter på huk och pratar på en byggarbetsplats

Tillsammans för en hållbar utveckling

AF Bostäders verksamhet är till stora delar beroende av andra företag och entreprenörer – samarbetspartners. En ny uppförandekod från 2020 ska därför säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har liknande hållbarhetsambitioner. Uppförandekoden bygger på samarbete så att framtida hållbarhetsrutiner utvecklas och förbättras – tillsammans.

En del företag skriver två uppförandekoder, en för sig själv och en för leverantörer, säger Emmy Dahlskog, ekonom på AF Bostäder. Vi har i stället valt att ha en gemensam uppförandekod. Vi vill främja ett tätt samarbete där vi förväntar oss att våra samarbetspartners både gör sitt bästa för att möta våra krav, och är noga med att föreslå förbättringar i vår verksamhet.

AF Bostäder utvecklar, äger och förvaltar studentbostäder åt studenter vid Lunds universitet. Visionen är att vara det bästa studentbostadsföretaget i Sverige. Verksamheten utgår från AF Bostäders värdegrund som säger att företaget ska agera ansvarsfullt, nytänkande och omtänksamt för att skapa en attraktiv och välkomnande miljö.

– Vi ska driva ”Ett hållbart AF Bostäder”, säger Emmy Dahlskog. Hållbarhetsbegreppet innefattar social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. För att klargöra vad det innebär för oss har vi delat in uppförandekoden i samma områden som vi använder i vår hållbarhetsredovisning för att driva, prioritera och kommunicera vårt hållbarhetsarbete. Det handlar om att vi ska arbeta för studenternas bästa, erbjuda hållbara bostäder, erbjuda en värdeskapande arbetsplats och vara en ansvarsfull och långsiktig aktör.

– Inom varje område har vi formulerat specifika krav både för oss själva och för våra samarbetspartners, säger Emmy Dahlskog. Viss inspiration har hämtats från branschkollegor och branschorganisationer, men i huvudsak utgår formuleringarna från våra egna hållbara verksamhetsmål.

Uppförandekoden har tagits fram av en projektgrupp bestående av medarbetare från i stort sett alla delar av verksamheten. Såväl ledning som styrelse har varit engagerade i arbetet.

– Stor energi har lagts på att kraven ska ha rätt nivå, säger Emmy Dahlskog. Dels ska de vara rimliga och möjliga att genomföra. Dels ska de vara effektiva och relevanta. Som exempel har vi varit noga med att inte upprepa sådant som redan är reglerat i lagar och förordningar. Det är bättre att uppförandekoden lyfter andra områden.

– Under 2020 testade vi uppförandekoden på en mindre grupp av våra leverantörer. Vi hämtade in feedback som vi sedan använde till att finjustera detaljer. Därefter har vi börjat presentera uppförandekoden för samtliga samarbetspartners. Från och med 2021 ska den biläggas alla nya avtal som skrivs. Då undertecknas varje enskilt exemplar både av vår samarbetspartner och av oss själva för att markera att jobbet ska göras tillsammans, säger Emmy Dahlskog.

Artikel från AF Bostäders Hållbarhetsredovisning 2020


Senast uppdaterad 12 maj, 2021
Emmy Dahlskog
Emmy Dahlskog
Ekonom
046-19 14 97
emmy.dahlskog@afbostader.se

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Vi utvecklar

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Flygbild över Delphi
Vi utvecklar

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Fyrklöverhusen
Vi utvecklar

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Vi utvecklar

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Vi utvecklar

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Vi utvecklar

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Vi utvecklar

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Vi utvecklar

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Vi utvecklar

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Vi utvecklar

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.

Nyrenoverat rosa kök, sittplatser, matbord och trapphus i 50-talsstil
Vi utvecklar

Hållbar hemkänsla med touch av 50-tal

Under sommaren 2020 renoverades korridorboendet på Tomegapsgården hus 15. Det genomgående temat har varit hemkänsla och med inredning i 50-talsstil har korridorboendet återställts till sin glans dagar.

Studentlyckans fasader med färgglada balkonger i rött, blått, grönt och gult.
Vi utvecklar

Lycka är ett nyrenoverat Studentlyckan

Studentlyckan är ett av AF Bostäders mest omtyckta bostadsområden, uppfört 1960. Området är trivsamt med en parkliknande gårdsmiljö och välkänt för sina fasader med kaklade accenter i olika färger. Studentlyckan är ritat av Hans Westman och ligger på bekvämt gångavstånd från centrum.

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering
Vi utvecklar

Fler grönytor för bättre dagvattenhantering

När städer förtätas är det vanligt att grönytor får ge vika för hårdgjorda markytor, vilket ökar belastningen på dagvattennätet. På Kämnärsrätten gör AF Bostäder tvärtom. Med fler grönytor än tidigare rustas området för framtida 100-årsregn.

Illustration av studentbostadsområdet Hippocampus
Vi utvecklar

Hippocampus – en höjdare för 233 studenter

I en flerårig satsning förvandlar AF Bostäder äldre studentbostadskvarter på Kämnärsrätten till en grön och långsiktigt hållbar stadsdel. Under 2021 färdigställs Hippocampus, ett varierat och trivsamt kvarter med plats för 233 Lundastudenter. Området bjuder bland annat på höjdrekord och en av Lunds högsta utsiktspunkter.

Två studenter och en katt i en soffa
Vi utvecklar

Radonmätningar slutförda

För att säkerställa att studentbostädernas inomhusluft håller god kvalitet har AF Bostäder gjort långtidsmätningar av radon i samtliga bostadsfastigheter.