Unikt samarbete ger rum för både stora och små

Lundafastigheter och AF Bostäder uppför Vegalyckan – ett unikt samverkansprojekt för både grundskola och studentbostäder. Projektet har möjliggjorts bland annat genom en tredimensionell fastighetsbildning och bryter ny mark i flera avseenden.

Vegalyckan får en mjukt välvd huskropp i tre och ett halvt plan. På det nedre planet inryms skolan medan de övre våningarna rymmer studentlägenheter.

Skolan har sina entréer mot gården, och härliga lekytor som vetter mot parken. Studentboendet har entréer och angöringsplatser på gatusidan och här finns även ett skyddat trädgårdsparti med plats för samvaro och grillning. Barnen på skolgården kan dra nytta av soltimmarna på morgon och förmiddag, medan studenterna kan njuta av kvällssolen efter arbetsdagens slut.

– I början var vi inte helt säkra på hur det skulle fungera med små barn och studenter i samma miljö, säger Christel Leveen, projektledare på Lundafastigheter. Men Zoom Arkitekter har planerat för de olika gruppernas behov av logistik, parkering, lek, arbetsro och soltid på dygnet. Nu vet vi att det här blir en jättebra plats med liv och rörelse dygnet runt vilket är extra bra så nära en park.

Tredimensionell fastighetsbildning innebär i det här fallet att huset delas i två fastigheter, placerade ovanpå varandra. Fastigheterna får egna energisystem, ventilationer samt eget vatten och avlopp och kan liknas vid ett radhus ställt på höjden. Fastigheterna är helt ljudisolerade från varandra och delas av med ett extra tilltaget bjälklag.

– Genomgående präglas projektet av tät samverkan. Entreprenaden är gemensam, en förutsättning för att båda parter ska nå sina visioner, säger Magnus Cederberg, projektledare på AF Bostäder. Fördelarna blir stora för båda parter. Som exempel bygger man helst skolor i ett plan och genom att placera annan verksamhet ovanpå minskar investeringskostnaden. Motsvarande resonemang gäller för studentbostäderna vilket gör att vi kan hålla nere hyresnivåerna.

Hela fastigheten följer högt ställda miljökrav och Vegaskolan får ett unikt värmesystem som förenar fjärrvärme, solfångare, värmepump och återvinning av ventilations- och kondensorvärme.

– Vi söker hela tiden nya vägar att minska vår energiförbrukning och på Vegaskolan prövar vi nu en ny modell, säger Christel Leveen. Som exempel tar vi vara på den värme som alstras av människor och elektronisk utrustning. Konstruktionen är extremt energitrög med bland annat en betongplatta som lagrar och använder solvärme. Energi-åtgången stannar på ungefär hälften av vad Boverket kräver av nybyggda fastigheter.

Bygget startar senhösten 2013 och beräknas stå färdigt inför höstterminen 2015.

 

Magnus Cederberg
Fastighetsutvecklingschef