Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Två medarbetare på servicecenter står bakom disken och tittar glada in i kameran

Nysatsning på arbetsglädje och gemenskap efter pandemin


I februari 2022 avvecklades restriktionerna för covid-19, och det blev äntligen dags att återgå till en normal vardag. Den långvariga pandemin har haft stor påverkan både på företagskultur och välmående. Därför inleder företaget en nysatsning på arbetsglädje och gemenskap.

Före pandemin underhöll AF Bostäder en stark företagskultur med bland annat fyra personaldagar per år, informationsträffar, team building, föreläsningar och ett gediget introduktionsprogram för nyanställda. Under pandemin försvann mycket av de gemensamma aktiviteterna men också det viktigaste: småpratet under arbetsdagen.

– Vi hanterade covid-19 efter bästa förmåga med fokus på att upprätthålla en bra verksamhet samtidigt som vi värnade våra kunders och medarbetares hälsa, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. Vi ökade användningen av digitala verktyg och införde nya rutiner, bland annat för servicecenter och våra bovärdar. En del av våra medarbetare jobbade helt eller delvis hemma, medan andra var tvungna att vara på arbetet. I båda kategorierna fanns såväl nöjda som missnöjda medarbetare.

Efter nästan två år med nya rutiner och vanor blev även återgången till en normal arbetsdag en utmaning. Under pandemin har många fått nya insikter, nya prioriteringar i livet och nya förväntningar på arbetsgivaren. Med kriget i Europa och lågkonjunkturen som ytterligare kriser, finns en ökad risk för oro. Därför gör AF Bostäder ett omtag för att lyfta arbetsglädjen, stärka företagskulturen och hitta tillbaka till gemenskapen.

– Under 2022 har vi bland annat arrangerat efter-jobbet-aktiviteter som dressincykling, go-cart och bio. Vi har också startat ett samarbete med Sila Snacket, ett initiativ grundat i byggbranschen för att förändra jargonger och förbättra beteenden. Sila Snacket lägger grunden för en inkluderande och hjälpsam företagskultur och gynnar de vardagliga samtalen. Vi ska även återinföra våra personaldagar, arbeta mer med konflikthantering och utöka möjligheten till samtalsstöd från företagshälsovården. Vi har alltid sagt att ”Vi är varandras arbetsmiljö” och det är väl rotat i företaget. Hos våra medarbetare finns en genuin omtanke om varandra, och nu ska vi göra vårt bästa för att alla återigen ska trivas och tycka det är kul att gå till jobbet, säger Björg Bergsteinsson.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2022


Senast uppdaterad 16 juni, 2023