Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Vår historia


Stiftelsen AF Bostäder är ett fristående företag med starka band till studentorganisationen Akademiska Föreningen i Lund. Idag äger och förvaltar vi ca 6000 studentanpassade bostäder i centrala Lund och är därmed södra Sveriges största studentbostadsföretag. Men låt oss backa cirka 190 år i tiden för att se hur det en gång började.

190 år i studenternas tjänst

På nyåret 1830 bildades Akademiska Föreningen. Inte för att ta tillvara studenternas intressen, utan faktiskt för att hålla reda på dem.

Den tidens studenter hade än mer ont om pengar än dagens och dessutom en fallenhet för olämpliga upptåg. Upptåg som inte alls kan jämföras med dagens oskyldiga studentikosa aktiviteter. Att studenterna hade problem med att leva i samförstånd med resten av samhället kan ha haft med deras låga medelålder att göra - och kanske att de flesta var män. Redan vid 15-16 års ålder skrev de in sig vid universitetet och lämnade hemmets trygga bo.

Professor C A Agardh, som senare blev biskop i Karlstad, var en av initiativtagarna till AF. Han var övertygad om att det behövdes en lösning för att hålla studenterna ifrån bland annat "...umgänge bland kamrater utan moral" och få dem att ägna sig åt mer "högtstående" aktiviteter. Professor Agardh hämtade sin inspiration från det engelska collegesystemet och det bestämdes att föreningen skulle ordna mat och bostad åt ett femtiotal studenter.

Ogifta lärare vakade över studenterna

Fyra ogifta lärare skulle bo hos studenterna och vaka över dem. Övrig personal skulle vara manlig och helst tyskar eller fransmän. Detta för att studenterna behövde träning i främmande språk. Akademiska Föreningen köpte Sylwanska gården som blev platsen för "förläggningen".

Idag är det lätt att förstå att arrangemanget inte var så populärt bland studenterna. Därför tog nationerna över Akademiska Föreningen, köpte Sylwanska gården - allt med stöd av kronprins Oscar - och en boendeform med studentinflytande var född.

Akademiska föreningen blev en plats där studenterna så småningom ägnade sig åt fredligare nöjen än tidigare. Alltmer växte det studentikosa livets former med spex och festligheter fram.

Nu gör vi ett hopp till mitten av 1940-talet. Efterkrigstiden förändrade kraftigt bostadssituationen. Studenterna strömmade tillbaka från beredskapstjänst, antalet utexaminerade studenter ökade och samtidigt led Lunds bostadsmarknad av åtstramningar. Det stod snabbt klart att en allvarlig bostadsbrist var på väg.

De olika studentorganisationerna, AF och en del av nationerna, tog sig an problemet och försökte finna nya boendeformer. I början var det svårt att skapa ekonomiskt hållbara lösningar, men snart fick stat och kommun upp ögonen för problemet och skapade lämpliga sanktioner. Byggandet tog fart.

Egna bostäder och stiftelse

AF Bostäders första moderna studenthus, Tomegapsgården, stod färdigt 1952. Huset är fortfarande en del av beståndet. Det första protokollförda sammanträdet är daterat 1954.

För att bättre kunna tillvarata sina intressen och effektivt driva en modern studentbostadsverksamhet ombildades AF Bostäder 1983 till en fristående stiftelse. Den nya stiftelsens verksamhetsidé var att tillhandahålla prisvärda och ändamålsenliga bostäder, i första hand till medlemmar i Akademiska Föreningen. Så är det än idag.

6000 studentbostäder i Lund 

Av våra cirka 6000 studentbostäder är hälften korridorrum och resterande 1-4 rumslägenheter. I utbudet finns även några kommersiella lokaler för serviceföretag. 

Frågan är om professor Agardh kunde föreställa sig vad han la grunden till 1830? Antagligen inte. Idag kan vi garantera att våra hyresgäster slipper bo tillsammans med lärare som håller ett öga på dem. Vi ställer heller inga moraliska krav på våra hyresgäster.

Idag värnar vi om en total boendemiljö där studenterna får utrymme för studiero, kreativitet och umgänge. Där de lever i harmoni med miljön och kan känna sig trygga. Boendet har en viktig social funktion som avspeglar sig i studieresultatet. Våra hyresgäster ska kunna njuta av studentlivet - för många en av de bästa delarna av livet.


Senast uppdaterad 1 mars, 2024