Värdeskapande arbetsplats


En bra arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga är en förutsättning för att lyckas på jobbet. En värdeskapande arbetsplats bygger vi tillsammans med våra medarbetare genom att agera proaktivt, vara välkomnande och värdera såväl nytänkande som olikheter.

Såhär jobbar vi

Tema 2018: Arbetsglädje!

Varje år får medarbetarna på AF Bostäder arbeta med ett särskilt tema kopplat till företagets personaldagar. För 2018 har temat varit arbetsglädje, ett riktigt glädjeämne som visat sig lika nyttigt som roligt.

Långsiktigt arbete bakom sunda värderingar

På AF Bostäder ska alla ha samma möjligheter och rättigheter. Därför arbetar AF Bostäder långsiktigt förebyggande med inkluderande värderingar, jämställdhet och likabehandling.

Här är alla välkomna!

Det är en självklarhet för AF Bostäder att ha inkluderande värderingar, att sträva efter jämställdhet och att engagera sig i frågor som rör rättvisa, mångfald och likabehandling.

AF Bostäder säger: Ha det så skoj!

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och lyckas på jobbet. På AF Bostäder ska det vara kul att gå till jobbet.

Utmaning: Att locka unga!

Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling. Stora pensionsavgångar väntar och för att klara återväxten behöver unga attraheras till branschen.

Stor rörelsefrihet för högre frisknärvaro

Hälsofrågor är en stor utmaning och AF Bostäder arbetar proaktivt med att hålla frisknärvaron på en hög nivå.


Senast uppdaterad 17 februari, 2020