Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Senior rådgivare, Malmö stad. Var under sin studietid bl a kurator för Malmö nation och karnevalsgeneral (1986). Har studerat juridik vid Lunds universitet.

Eva Leire

Eva Leire

Vice ordförande

Ordförande i Akademiska Föreningen. Civilingenjör i kemiteknik, universitetslektor vid institutionen för Teknik och samhälle, LTH.

Max Lundberg

Max Lundberg

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsman

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Advokat vid Lindahls advokatbyrå.

Fabian Solberg

Fabian Solberg

Ledamot

Verksamhetschef på Akademiska Föreningen.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant (Unionen)

Ekonom på AF Bostäder. Personalrepresentant, tillsatt av den fackliga organisationen.

Alexandra Gäddnäs

Alexandra Gäddnäs

Ledamot

Ordförande för Kuratorskollegiet samt tidigare qurator vid Blekingska nationen. Filosofie kandidat vid HT-fakulteten.

Amanda Forslund

Amanda Forslund

Ledamot

Studerar till civilingenjör i Lantmäteri med inriktning mot fastighetsekonomi och är aktiv i AF Borgen.

John Green

John Green

Ledamot

Verkställande sekreterare på Terminsräkningsföreningen. Studerar ekonomie kandidat vid Ekonomihögskolan. Tidigare Bostadsombudsman samt husförman på Östgöta Nation.