Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Senior rådgivare för Malmö stad med uppgift att driva utvecklingsfrågor och ägarfrågor för kommunens helägda bolag. Under sin studietid bland annat kurator för Malmö nation samt karnevalsgeneral (1986). Har studerat juridik vid Lunds universitet. Styrelseuppdrag förutom AF Bostäder: Zenit Design AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Minc AB samt Medeon AB.

Johan Stenfeldt

Johan Stenfeldt

Vice ordförande

Ordförande i Akademiska Föreningen.

Alva Carmesund

Alva Carmesund

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsman på AF Bostäder. Studerar till ämneslärare vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Akademiska Föreningen. Tidigare studentmedarbetare på AF Bostäders servicecenter och tidigare aktiv inom Projekt6.

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Advokat och partner på Advokatfirman Lindahl KB med ansvar för Lindahls kompetensgrupp för fastighet. Undervisar i fastighets- och entreprenadrättsliga frågor, bland annat vid Malmö högskola. Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Malmö AB, ZG Lightning Nordic AB, TLG Sweden Holdings AB med flera bolag.

Johan Jörlert

Johan Jörlert

Ledamot

Verksamhetschef på Akademiska Föreningen och ledamot i Akademiska Föreningens styrelse.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant (Unionen)

Ekonom på AF Bostäder sedan 2009. Förtroendevald styrelseledamot och förhandlare i Unionens lokala klubb.

Alexandra Gäddnäs

Alexandra Gäddnäs

Ledamot

Ordförande för Kuratorskollegiet. Master of arts-student, frilansjournalist samt utvecklingssekreterare vid Lunds kommun. Filosofie kandidat vid HT-fakulteten. Tidigare Qurator på Blekingska nationen. Styrelseledamot i Akademiska Föreningen och Terminsräkningsföreningen.

Amanda Forslund

Amanda Forslund

Ledamot

Fastighetsvärderare på Svefa AB. Civilingenjör i Lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi. Tidigare studentmedarbetare på AF Bostäders servicecenter och styrelseledamot i AF-borgen AB.

John Gren-Vingstedt

John Gren-Vingstedt

Ledamot

Ekonom och projektledare på BoPoolen vid Lunds universitets Studentkårer. Studerar företagsekonomi vid Lunds universitet. Styrelseledamot i bland annat Östgöta Nation, Ostrolocus AB och Terminsräkningsföreningen. Tidigare Bostadsombudman på AF Bostäder samt husförman på Östgöta Nation.