Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Stambyte och badrumsrenovering på Delphi


Med start 2020 renoveras badrummen i samtliga korridorrum på Delphi. Renoveringarna innefattar nya avloppsstammar, förbättrad ventilation och totalrenoverade badrum. Samtidigt får bostäderna nytt och snabbare bredband.

Tidplan

Projektet kommer att pågå till 2026 och genomförs i etapper. Varje etapp består av ett halvt hus och genomförandetiden för varje etapp är cirka tre månader.

Omflyttning

För att kunna erbjuda en fortsatt hög boendekvalitet flyttas berörda hyresgäster permanent till likvärdiga bostäder. När det är dags för renovering får alla hyresgäster i aktuell etapp flytta till de nyrenoverade bostäderna i den föregående etappen. Flytten är permanent och görs så att alla i korridoren flyttar till en ny gemensam korridor. Information skickas ut till berörda hyresgäster cirka 6 månader innan flytt.

Genomförda stambyten (Magistratsvägen 55)

  • B 1011-1024, 1111-1124, 1211-1224, 1311-1324 (år 2020)
  • C (år 2022-2023)
  • H (år 2022-2023)
  • K (år 2021 och 2023)
  • L (år 2021-2022)
  • NA (år 2021)
  • NB (år 2021 och 2023)
  • NC (år 2023)
  • X 1001-1011, 1101-1111, 1201-1211, 1301-1311 (år 2024)

Etappindelning och preliminära tider för flytt enligt nedan:

Etapp Adress Tidpunkt  Flyttar till
12 55 Y (vä) 1001-1010, 1101-1110, 1201-1210, 1301-1310 Mars 2024 55 X (vä) 1001-1011, 1101-1111, 1201-1211, 1301-1311
13 55 B (vä) 1001-1010, 1101-1110, 1201-1210, 1301-1310 Juni 2024 55 Y (vä) 1001-1010, 1101-1110, 1201-1210, 1301-1310
14 55 Y (hö) 1011-1020, 1111-1120, 1211-1220, 1311-1320 Oktober 2024 55 B (vä) 1001-1010, 1101-1110, 1201-1210, 1301-1310
15 55 F (hö) 1010-1018, 1110-1118, 1209-1217, 1309-1317 Februari 2025 55 Y (hö) 1011-1020, 1111-1120, 1211-1220, 1311-1320
16 55 U (hö) 1009-1017, 1109-1117, 1209-1217, 1309-1317 Maj 2025 55 F (hö) 1010-1018, 1110-1118, 1209-1217, 1309-1317
17 55 X (hö) 1012-1020, 1112-1120, 1212-1220, 1312-1320 September 2025 55 U (hö) 1009-1017, 1109-1117, 1209-1217, 1309-1317
18 55 F (vä) 1001-1009, 1101-1109, 1201-1208, 1301-1308 December 2025 55 X (hö) 1012-1020, 1112-1120, 1212-1220, 1312-1320
19 55 U (vä) 1001-1008, 1101-1108, 1201-1208, 1301-1308 2026 55 F (vä) 1001-1009, 1101-1109, 1201-1208, 1301-1308

Projektet i detalj

Avloppsstammarna på Delphi börjar bli till åren och måste bytas för att undvika risk för läckage. Avloppsstammarna ersätts med nya. Samtidigt renoveras badrummen i sin helhet med kaklade väggar, nytt porslin och handdukstork. Bostäderna får också nya friskluftsintag och förbättrat inomhusklimat. I samband med renoveringarna byts alla bredbandskablar ut och prestandan höjs rejält. Under arbetet är vatten och avlopp avstängt. Badrum och väggar rivs för montering av nya rör och ledningar. Även saneringsarbeten kan förekomma. Arbetet är så omfattande att omflyttning är nödvändig.

Störningar

Arbetet innebär bullrande arbetsmoment som kan höras även i närliggande trapphus. Alla AF Bostäders renoveringar genomförs med största möjliga hänsyn till hyresgästernas boendekvalitet.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta Therese Månsson på 046-19 15 81, therese.mansson@afbostader.se.

Nyrenoverade korridorer på Delphi


Senast uppdaterad 12 april, 2024