Flytta ut


Här hittar du viktig information inför din avflyttning t.ex. flyttstäd, besiktning och nyckelåterlämning. Tack för din tid som hyresgäst och lycka till med din flytt!

Uppsägning 

Du säger upp ditt hyresavtal på Dina sidor. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste juni, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 31 maj om du har 1 månads uppsägningstid. Har du 2 månaders uppsägningstid måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 30 april.

Besiktning av bostad

När du flyttar ut ska bostaden besiktigas av din bovärd, bostaden ska då vara tom på personliga möbler och fullständigt städad. Kontakta din bovärd i god tid och boka tid för besiktning, kontaktuppgifter hittar du på Dina sidorMed anledning av den pågående smittspridningen och behovet av ökad försiktighet, så ber vi dig vara tillgänglig via telefon men inte delta vid besiktningen. 

Du kan inte bo kvar i bostaden efter genomförd besiktning, detta för att vi ska försäkra oss om att bostaden är i gott skick när nästa kund flyttar in.

Om du tagit bort utrustning som till exempel möbler, innerdörrar, skåpsdörrar eller beslag ska dessa återställas före besiktningen. Dekaler och tejp ska tas bort. Eventuella hål i väggar ska lagas fackmannamässigt. Fråga gärna din bovärd hur du ska gå till väga, vid fel återställning sker debitering. Vid besiktningen följer vi ett besiktningsprotokoll där vi bl.a. kontrollerar:

  • att inventarier, utrustning samt ytskikt (t.ex. golv, skåp, dörrar) inte är skadade eller saknas
  • att ev. renoveringar och reparationer som gjorts av hyresgästen är fackmannamässigt utförda
  • bostadens boendemiljö (t.ex. ventilation, fukt)
  • el- och brandsäkerhet samt vattenskador
  • om det föreligger något behov av underhåll
  • att allt är ordentligt städat och rengjort

Om du väljer att inte boka tid med din bovärd sker besiktningen efter att du lämnat nycklarna till servicecenter. Eventuell skadegörelse eller ej godkänd städning debiteras. Det framgår av besiktningsprotokoll och städprotokoll vad vi debiterar dig för.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen är enligt hyreslagen § 24 skyldig att väl vårda lägenheten med därtill hörande utrymmen. Sådana utrymmen kan vara förråd, balkong, gemensamma utrymmen såsom kök och korridor i korridorboende etc. Att vårda sin bostad betyder i klartext att städa, att vara aktsam, att inte belamra och att inte skada. Om det vid besiktning framkommer att detta inte uppfyllts blir du skyldig att ersätta alla skador och vi debiterar dig de kostnader som uppkommer i samband med återställandet.

Flyttstäda ordentligt och spara pengar!

Innan du flyttar ut ska du avflyttningsstäda din bostad. Enligt hyresavtalet har nästa hyresgäst rätt att flytta in i ett välstädat boende. Om bostaden inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi debitera dig städbolagets kostnader. De är för närvarande 370 - 3500* kr beroende på hur omfattande städningen blir. Prisexempel: rengöring av golvbrunn 370 kr, städning av pentryrum 1810 kr (med reservation för prisändring).

Läs mer om flyttstädning här och använd checklistan vid städning så riskerar du inte att missa någonting.

Återvinn möbler, elektronik och kläder

Behöver du göra dig av med möbler eller elektronikavfall innan du flyttar? Lämna det i din grovavfallsstation. Kläder lämnar du i textilinsamlingen. Hitta närmaste grovavfallsstation på kartan över ditt bostadsområde.

Nyckel och tagg

Samtliga nycklar och taggar som hör till bostaden, ska lämnas till servicecenter, Tunavägen 39 C, Sparta, senast 12.00 den dagen du flyttar ut (se uppsägningsbekräftelsen). Utanför kontorstid kan du återlämna dina nycklar i brevinkastet utanför servicecenter på Sparta. Lägg nycklarna i ett kuvert med ditt namn och adress på.

För våra kunders säkerhet och trygghet gör vi alltid ett låsbyte/omflexning när minst en bostadsnyckel förlorats. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren. Byte av lägenhetscylinder/omflexning inklusive nycklar kostar ca 1 200 kr och förlust av en tagg kostar 200 kr. Om nycklarna lämnas in för sent, dvs. efter 12.00 på avflyttningsdagen, byter vi lägenhetscylinder/omflexar och debiterar den avflyttande hyresgästen för detta.

Kom ihåg att återlämna samtliga nycklar som tillhör bostaden. Förutom lägenhetsnyckel och nyckeltagg kan det vara fönsternyckel, förrådsnyckel, bomnyckel och nycklar till sjutillhållarlås. 

Flytta ut under uppsägningstiden 

Planerar du att flytta ut till ett datum som infaller tidigare än avtalet är uppsagt till? Då ska du skriva ut och fylla i denna blankett om du vill ge nästa hyresgäst möjlighet att flytta in under din uppsägningstid. Servicecenter meddelar den nya hyresgästen om det är möjligt att flytta in tidigare.

Observera att det är alltid du som avtalsinnehavare som ansvarar för hyresinbetalningen tills hyresavtalet upphör och att nycklarna lämnas in till servicecenter vid avflyttning. 

Adressändring

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Elavtal

Har du eget elabonnemang? Kom ihåg att senast 30 dagar före flytten säga upp ditt elavtal annars tvingas du betala för nästa hyresgästs elförbrukning. Uppsägningen gör du enklast på Kraftringens hemsida.

Övertag av möbler och annan utrustning

Om du kommer överens med den inflyttande hyresgästen om övertag av möbler eller inventarier behöver ni lämna  en skriftlig överlåtelse av möbler till din bovärd före besiktningen. Om förbindelse saknas och möbler/inventarier finns kvar i lägenheten 12.00 på utflyttningsdagen så kommer dessa att bortforslas och vi debiterar avflyttande hyresgäst kostnaden för detta.

Flyttbil

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid in- och utflyttning är tillfällig aktiv lastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Observera att du aldrig får parkera på en brandväg.

Cykel

De flesta bostäder har en tillhörande cykelparkering. Kom ihåg att ta bort din cykel (och ev. lås) när du flyttar. Vill du inte behålla cykeln? Sälj/skänk den eller lämna i din grovavfallsstation.

Garage

Har du hyrt garage eller parkeringsplats under tak med speciellt avtal? Uppsägning görs till Carparks kundtjänst 0771-96 90 00.

Besiktning av förråd

Du som har ett särskilt hyresavtal för förråd, se vidare information på uppsägningsbekräftelsen.

Värme

Stäng inte av elementen, låt värmen vara på till nästa hyresgäst. 


Senast uppdaterad 6 juli, 2020