Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Medarbetare och entreprenör tittar på planskisser på Pireus

Uppförandekod


AF Bostäders uppförandekod "Tillsammans för hållbar utveckling", säkerställer att vi och våra samarbetspartners är överens om vad som krävs för att vi ska kunna utvecklas och bli bättre tillsammans.

Uppförandekoden och de krav vi ställer tar utgångspunkt i fyra områden som hjälper oss att driva, prioritera och kommunicera vårt hållbarhetsarbete:

  • Arbeta för studenternas bästa
  • Erbjuda hållbara bostäder
  • Erbjuda en värdeskapande arbetsplats
  • Vara en ansvarsfull och långsiktig aktör

Uppförandekoden riktar sig i första hand till våra samarbetspartners, dvs. de leverantörer som AF Bostäder har ett långsiktigt eller återkommande samarbete med.

Vi är beroende av att våra samarbetspartners är insatta i våra hållbarhetsambitioner, att de har motsvarande ambitioner i sin egen verksamhet och att vi tillsammans kan samverka för att nå hållbar utveckling. 


Senast uppdaterad 7 juni, 2024