Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Upplev Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende!


Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Här växer en långsiktigt hållbar stadsdel fram, bestående av sex nyskapande kvarter längs ett sammanhållande promenad- och cykelstråk med grönska, aktivitetsytor och platser för umgänge. Nu pågår bygget av det femte kvarteret Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning som kommer att få studenter, humlor och andra klimatvänner att häpna.

Tidplan

 • Maj 2022 - Byggstart
 • Våren 2024 - Uthyrning
 • 17 juni 2024 - Inflyttning etapp 1, dvs. Kämnärsvägen 20, 22 och 26
 • 2 september 2024 - Inflyttning etapp 2, dvs. Kämnärsvägen 24

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fakta om Rhodos studentbostäder

 • Byggherre: AF Bostäder
 • Bostadsarea (BOA): 6 167 kvm
 • Antal lägenheter: 186
 • Antal boende: 269
 • Lägenhetstyper: Ett rum och kök och kompislägenheter för 2–3 studenter
 • Adress: Kämnärsvägen 20-26
 • Totalentreprenör: Nimab
 • Arkitekt: White arkitekter

Om nybyggnadsprojektet

Rhodos ska bestå av ett punkthus, en större vinkelbyggnad och två sammanflätade loftgångshus, alla i varierande form, höjd och volym. Exteriört går byggnaderna i naturliga färgtoner med fasader som präglas av återkommande, triangelformade burspråk. Den gröna gården blir trivsamt inramad med gott om platser för uteliv och umgänge, och ett vindskyddande orangeri som är smakfullt integrerat i landskapet.

Klimat- och hållbarhetsmässigt är Rhodos resultatet av AF Bostäders erfarenheter från de senaste tio årens satsningar och nybyggnationer – och ett föredöme för all typ av nyproduktion. Här förenas en smakfull och välplanerad arkitektur som gör underverk för trivsel och hälsa, en grönskande utemiljö som främjar såväl dagvattenhantering som biologisk mångfald, ett orangeri med en odlingsbädd som värms med spillvärme från tvättstugan och en total energiförbrukning för bostadsområdet så låg som hälften av nybyggnadskraven, tack vare bland annat en anläggning för geoenergi, samt solceller på taken.

Men det största underverket på Rhodos är den svårslaget låga klimatbelastningen kopplad till själva nyproduktionen. Tack vare bland annat klimatberäkningar från de två föregående byggena Hippocampus och Pireus har AF Bostäder kunnat optimera samtliga detaljer i projektet så att materialval, produktionsmetoder, transporter och konstruktion ska leda till en så låg klimatpåverkan som möjligt. Klimatmålet för nybyggnationen stannar på under 200 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (BTA)!

För att hålla dig uppdaterad om vårt spännande nybyggnadsprojekt, följ hashtaggen #rhodoslund på Instagram.

Framkomlighet och parkering

På bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten) finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet. Har du parkeringstillstånd för Kämnärsrätten gäller det även på Delphi.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Det kommer att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Kontakt

Har du frågor om projektet, hör av dig till byggprojektledare Erik Andersson på 046 - 19 15 25 eller erik.andersson@afbostader.se


Senast uppdaterad 5 juni, 2024