Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Boendespärr


Den totala boendetiden hos AF Bostäder är begränsad till sex år, sk. boendespärr.

Boendespärren träder i kraft efter sex års sammanlagd boendetid hos AF Bostäder. All boendetid räknas in, även om den inte varit sammanhängande. Tid för godkänt undantag från studie- och medlemskravet, godkända andrahandsuthyrningar, tidigare hyresförhållande hos AF Bostäder etc. räknas in i den maximala boendetiden som alltså aldrig kan bli längre än sex år.

Uppsägning sker på AF Bostäders initiativ senast tre månader innan boendespärren aktiveras.

Eventuell köplats avregistreras när sex månader återstår av den totala boendetiden. 

Länkar


Senast uppdaterad 1 mars, 2024