Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
De senaste sex Bostadsombudsmännen hos AF Bostäder står i en trappa

Bomben – länken till studentlivet


Bostadsombudsmannen – Bomben – är studenternas egen representant i AF Bostäders styrelse. Bomben är en direkt länk till Akademiska Föreningen och en viktig del av relationen till studenterna.

Som studentbostadsföretag är det betydelsefullt att ha en nära relation till studentlivet, och en stor förståelse för studenternas behov och önskemål i bostadsfrågor. Bomben är en förtroendevald representant som utses av Akademiska Föreningens Överstyrelse en gång per år. Bomben arbetar heltid på AF Bostäder, sitter i företagets styrelse och bostadsnämnd, och sitter samtidigt i Akademiska Föreningens presidium och styrelse. I uppgifterna ingår att vara studenternas röst på AF Bostäder, och bidra till beslut och processer med kunskaper och erfarenheter från studentlivet.

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2021


Senast uppdaterad 1 mars, 2024