Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Undantag från studie- och medlemskravet


Bostadssökande och hyresgäster har rätt till en termins dispens under kö- och boendetiden.

AF Bostäder hyr ut bostäder till aktiva lundastudenter som uppfyller Studiekravet och medlemskravet. Men ibland går inte allt enligt plan. En kan till exempel missa en stor tenta eller helt enkelt vilja göra ett avbrott i studierna. Alla har därför rätt till sammanlagt en termins dispens från studie- och medlemskravet under kö- och boendetiden. Normalt måste kravet ha uppfyllts både före och efter dispensterminen.

I vissa fall kan ytterligare undantag medges. Prövningen är restriktiv och huvudregeln är att studieavbrottet inte får vara frivilligt. Normalt medges endast ytterligare undantag för föräldraledighet och värnplikt.

Länkar


Senast uppdaterad 29 mars, 2021