Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Betalningsperiod


Betalningsperioden varierar mellan 9 och 12 månader, dvs. hur många månader om året som hyran ska betalas.

För lägenheter är betalningsperioden 12 månader.

För korridorrum är betalningsperioden 9 månader, vilket innebär att sommarmånaderna (juni, juli och augusti) är debiteringsfria. Studenter som bor i korridorrum betalar alltså endast hyra för september - maj, trots att de bor där hela året. Undantag! Om hyresförhållandet påbörjas under sommaren betalas alltid hyra för första avtalsmånaden. Till exempel. Om ditt hyresavtal börjar gälla den 1 juni måste du betala hyra för juni månad, medan juli och augusti är debiteringsfria.


Senast uppdaterad 22 maj, 2024