Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Betalningsperiod


Betalningsperioden varierar mellan 9 och 12 månader, dvs. hur många månader om året som hyran ska betalas.

För lägenheter är betalningsperioden 12 månader medan betalningsperioden för korridorrum är 9 månader. 9-månadershyra innebär att sommarmånaderna (juni, juli och augusti) är debiteringsfria. Studenter som bor i korridorrum betalar alltså endast hyra för september - maj, trots att de bor där hela året.

Undantag! Om hyresförhållandet påbörjas under sommarmånaderna betalas hyra för inflyttningsmånaden.


Senast uppdaterad 23 december, 2022