Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Sök hjälp om du eller en vän mår dåligt


Psykisk ohälsa är vanligt. Det kan vara ärftligt men också bero på saker som stress, ekonomiska bekymmer och sorg.

Du kan må dåligt på många olika sätt. Några exempel är:

  • Nedstämdhet
  • Oro
  • Ensamhet
  • Sömnsvårigheter
  • Ätstörningar
  • Riskbruk, beroende eller skadligt bruk av alkohol, narkotika eller hasardspel
  • Ångest
  • Depression
  • Psykos och vanföreställningar
  • Självmordstankar

Om du själv eller någon i din närhet upplever ovanstående - vänta inte. Be om hjälp så snart du kan. Här hittar du bra kontaktvägar där du kan få hjälp och mer information:

Studenthälsan

Studenthälsan kan hjälpa dig att hantera stress, prestationsångest, oro, alkoholproblem, sömnsvårigheter, nedstämdhet med mera.

Studentprästerna i Lund

Studentprästerna erbjuder enskilda samtal med studenter vid Lunds universitet, oavsett tro eller livsåskådning.

Psykoterapimottagningen

Psykoterapimottagningen vid Lunds universitet erbjuder psykoterapi av blivande psykologer. Här får du träffa en psykolog under utbildning till en reducerad kostnad.

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når linjen via telefon (ring 90101), chatt eller mail, 06.00-24.00 varje dag. Du kan vara anonym. På Mind.se hittar du också information om psykisk ohälsa.

Akutmottagning vuxenpsykiatri

Vänd dig till Vuxenpsykiatrins akutmottagning vid akuta psykiatriska besvär. Telefon 046-17 41 00.

Ring 1177

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för information om hälsa och sjukvård. Du kan ringa 1177 eller besöka 1177.se för råd om psykisk ohälsa.

Primärvården

På din vårdcentral kan du få råd och hjälp kring alla sorters psykisk ohälsa.

Unga vuxna

Unga vuxna är en mottagning för dig mellan 16 och 29 år – en plats för alla små och stora funderingar kring din hälsa, relationer, personliga bekymmer eller vad som helst.


Senast uppdaterad 19 augusti, 2021