Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hållbarhetsrapport


Hur vi driver, mäter och följer upp hållbarhetsarbetet kan du läsa om i den årliga hållbarhetsredovisningen. Fokus är på de hållbarhetsaspekter som är viktigast för våra intressenter och där vår verksamhet har störst påverkan på människor och miljö.

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med det globala ramverket Global Reporting Initiative (GRI) Standards.


Senast uppdaterad 23 maj, 2023