Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Inneboende


Här är information för dig som är inneboende eller har inneboende i en av AF Bostäders studentlägenheter.

Våra studentbostäder är avsedda för ett visst antal boende. För att våra studentkorridorer ska fungera och säkerhetsföreskrifterna vara uppfyllda, är det bara tillåtet att bo en person i ett korridorrum. I våra ettor (dvs. enrumslägenhet med ett rum och kök) är det tillåtet att bo två vuxna av samma skäl. Har du en lägenhet har du möjlighet att varaktigt dela den med en kompis eller partner. Du behöver inte meddela AF Bostäder om vem som är din inneboende. 

Kompislägenheter

AF Bostäder har under de senaste åren byggt ett stort antal sk. kompislägenheter, dvs. lägenheter som är perfekta för kompisar att dela. Kompisen bör vara lundastudent och medlem i Studentlund. 

Kompislägenheten är en vanlig lägenhet. Men, det unika med kompislägenheten är att den är optimalt anpassad för kompisar att dela. Vanligtvis bor 2-3 kompisar tillsammans, men det finns även större kompislägenheter som delas av fyra kompisar. Sovrummen är likvärdiga (inkl. förvaring) och de boende delar på kök och badrum.

Vem står på hyresavtalet?

AF Bostäder tecknar avtal med en lundastudent (avtalsinnehavaren) som i sin tur hyr ut till en eller flera studenter (kompisar) beroende på lägenhetens storlek. Kompisen bor i juridisk mening som inneboende.

Rättigheter för inneboende?

Som inneboende gäller inte hyreslagens regler om besittningsskydd. Om det gemensamma boendet av något skäl inte fungerar kan alltså kompisen bli tvingad att flytta. Om det istället är avtalsinnehavaren som ska flytta, måste även kompisen flytta. Som inneboende kan det vara möjligt att ta över hyresavtalet - om sammanboendet har varat i minst 18 månader. Ansökan om överlåtelse kan då göras till AF Bostäder.

Hyran

När det gäller hyran för kompislägenheten, ansvarar avtalsinnehavaren fullt ut mot AF Bostäder. Om ni delar på hyran ska kompisens andel motsvara den andel av bostaden som hen har tillgång till.

Att ta ut för hög hyra av den inneboende är otillåtet och i vissa fall straffbart. Risken är också stor att avtalsinnehavaraen förlorar både bostad och kötid.

Ansvar

Avtalsinnehavaren ansvarar för lägenhetens skick gentemot AF Bostäder. Men, kompisarna som bor tillsammans har såklart ett gemensamt ansvar för städning, avfallssortering mm.

Detta kan endast avtalsinnehavaren göra

Avtalsinnehavaren behöver hantera ärenden som rör boendet, t.ex.

  • Boka tvättid via Dina sidor: Kompisen kan alltid boka tvättid på bokningstavlan med sin nyckeltagg.
  • Göra en felanmälan via Dina sidor. 
  • Boendeinformation: Avtalsinnehavaren behöver informera kompisen om viktig boendeinformation som t.ex. kommer via e-post från AF Bostäder.
  • Porttelefon: Vissa porttelefoner är kopplade till avtalsinnehavarens mobil. Då är det endast avtalsinnehavaren som kan öppna entrédörren via mobilen.
  • Hyresreferens: Endast avtalsinnehavaren kan få ut hyresreferenser. 

Senast uppdaterad 5 december, 2023