Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bokningssystemet


All uthyrning av studentbostäder sker via webbplatsen. Här kan du läsa mer om hur bokningssystemet fungerar. 

Bokningskö

Samtliga bostäder som är klara för uthyrning, publiceras på webbplatsen. Bostäderna publiceras under bokningstiden och denna går ut på angivet datum, dvs. sista ansökningsdag 24.00.

Under bokningstiden skapas en bokningskö till varje enskild bostad. Bokningskön består av bostadssökande som önskar hyra den aktuella bostaden och som därför har bokat sig på den. Innan inloggning visas totalt antal bokningar på bostaden, efter inloggning visas din preliminära plats i bokningskön.

Vid bokningstillfället, dvs. när du bokar en ledig bostad, så visas din verkliga  plats just nu i bokningskön. Platsen grundas på den kötid den sökande har. Observera att platsen i bokningskön förändras under hela bokningstiden när bostadssökande med bättre, dvs. tidigare ködatum bokar sig på samma bostad. Ex. Om det står 1 av 14 bokningar, innebär det att du har bäst könummer av totalt 14 som bokat sig för just denna bostad.

Om någon med bättre kötid bokar sig efter dig för samma bostad, flyttas du tillbaka i kön och får plats 2 av 15.

Max tre bokningar åt gången

Varje bostadssökande kan samtidigt ha upp till tre bokningar. Under bokningstiden kan gjorda bokningar avbokas varvid ytterligare bokningsmöjlighet ges. Bostadssökande som aktivt söker boende kan på detta sätt se till att samtidigt ha tre bokningar med goda chanser till ett hyresavtal.

Bokningen är bindande

Varje genomförd bokning är bindande för den bostadssökande. En bokad studentbostad kan avbokas före bokningstidens slut. Väljer den bostadssökande att tacka nej efter erhållet avtalsförslag, förlorar personen sin kötid och bostaden publiceras åter på webbplatsen.

Om du är nummer 1 när bokningstiden går ut

Den som är nummer ett i bokningskön vid bokningstidens utgång får ett avtal för den aktuella bostaden.

  • Det är möjligt att vara nummer 1 på fler än en bostad efter bokningstiden slut. Då tilldelas den bostadssökande automatiskt den bostad som hen bokade sig först på. Övriga bokningar stryks. Av informationen under ”Dina sidor” framgår i vilken ordning som bokningarna gjordes. Den bostad som bokades först visas överst i listan osv.
  • Den som tilldelats avtalet kommer att få information om detta på Dina sidor senast kl 14.00 nästkommande vardag. Vi skickar även ut anvisningsmeddelande via sms och e-post.
  • Avtalet signeras elektroniskt.
  • Den som tilldelas avtalet ska tacka ja/nej till avtalet inom utsatt tid. Sista dagen att svara anges på Dina sidor och i meddelande från oss som den bostadssökande får i samband med att hyresavtalet skickas. Inkommer inget svar eller tackar personen nej till bostaden inom utsatt tid så makuleras avtalet och bostaden publiceras åter på vår webbplats.
  • Vid efterfrågan ska dokument som styrker att studie- och medlemskravet är uppfyllt laddas upp på Dina sidor.
  • När hyresavtalet är signerat av AF Bostäder får den bostadssökande bekräftelse via e-post och sms.

Senast uppdaterad 1 december, 2020