Bokningssystemet


All uthyrning av studentbostäder sker via webbplatsen. Såhär fungerar bokningssystemet. 

Bokningskö

Samtliga bostäder som är klara för uthyrning, publiceras på webbplatsen. Bostäderna publiceras under bokningstiden och denna går ut på angivet datum, dvs. sista ansökningsdag 24.00.

Under bokningstiden skapas en bokningskö till varje enskild bostad. Bokningskön består av bostadssökande som önskar hyra den aktuella bostaden och som därför har bokat sig på den. Innan inloggning visas totalt antal bokningar på bostaden, efter inloggning visas din preliminära plats i bokningskön.

Vid bokningstillfället, dvs. när du bokar en ledig bostad, så visas din verkliga  plats just nu i bokningskön. Platsen grundas på den kötid den sökande har. Observera att platsen i bokningskön förändras under hela bokningstiden när bostadssökande med bättre, dvs. tidigare ködatum bokar sig på samma bostad. Ex. Om det står 1 av 14 bokningar, innebär det att du har bäst könummer av totalt 14 som bokat sig för just denna bostad.

Om någon med bättre kötid bokar sig efter dig för samma bostad, flyttas du tillbaka i kön och får plats 2 av 15.

Max tre bokningar åt gången

Varje bostadssökande kan samtidigt ha upp till tre bokningar. Under bokningstiden kan gjorda bokningar avbokas varvid ytterligare bokningsmöjlighet ges. Bostadssökande som aktivt söker boende kan på detta sätt se till att samtidigt ha tre bokningar med goda chanser till ett hyresavtal.

Bokningarna är bindande

Varje gjord bokning är bindande för den bostadssökande. Väljer den bostadssökande med bäst kötid att tacka nej efter erhållet avtalsförslag, förlorar personen sin kötid samtidigt som turen går till den med näst bäst kötid. Om en sökande ångrar en bokning av bostad efter att bokningstiden har gått ut förlorar personen sin kötid. En förlorad kötid kan inte återvinnas.

Om du blir nr 1 när bokningstiden går ut

Den som står som nummer ett i bokningskön vid bokningstidens utgång får hyresavtal på den aktuella bostaden. Om du är nummer 1 på flera bostäder när bokningstiden passerat tilldelas du den bostad du bokat dig först på. Du ser i vilken ordning du bokat dina bostäder under Dina sidor, den bostad du bokade först visas överst i listan osv.

Hyresavtalet finns normalt tillgängligt nästkommande vardag efter 14.00 efter inloggning på Dina sidor. När avtalsförslaget skickas, förlorar den bostadssökande alltid sin kötid. Avtalet signeras elektroniskt. Studie- och medlemskravet styrks av den sökande genom att aktuella handlingar laddas upp på Dina sidor. Så snart avtalet är signerat av kund och studie- och medlemskravet styrkts så signeras avtalet av AF Bostäder. 

Åldersgräns för korridorboende

Efter önskemål från hyresgästerna har AF Bostäder infört en åldersgräns för korridorboende. Hyresgäster som uppnår 35-årsåldern först under hyresförhållandet, påverkas dock inte.


Senast uppdaterad 3 januari, 2020