Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Studiekravet


För att få söka bostad eller bo i någon av våra bostäder måste du bedriva aktiva studier vid Lunds universitet. Kö- och hyresvillkorens studiekrav förklarar vad som avses med detta.

Studiekravet ska vara uppfyllt för varje termin du är bostadssökande eller boende. Kravet beskrivs närmare i Kö- och hyresvillkorens 7 §. Studiekontroller utförs regelbundet av AF Bostäder och du behöver därför vara beredd på att kunna visa att kravet är uppfyllt. Uppfylls inte kravet förloras rätten till både köplats och bostad.

Studiekravet uppfylls på något av följande sätt

  • Som student ska du vara antagen och ta minst 15 högskolepoäng varje termin utan avbrott. Studieresultatet ska vara registrerat i Ladok vid Lunds universitet. Tidpunkten för registreringen i Ladok avgör till vilken termin poängen ska räknas.
  • Doktorander ska varje termin uppnå en aktivitetsgrad om minst 50% enligt Ladok vid Lunds universitet
  • Tjänstemän inom Studentlund ska minst inneha ett godkänt halvtidsarvoderat uppdrag. Akademiska föreningen avgör vilka uppdrag som är godkända.

Terminsdefinition

Vårtermin: 1 februari - 31 augusti
Hösttermin: 1 september - 31 januari

Länkar


Senast uppdaterad 14 september, 2023