Hållbarhet


För AF Bostäder handlar hållbarhet om att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt hållbarhetsarbete innefattar allt från konkreta åtgärder i fastigheterna till att ge inspiration och förutsättningar för våra hyresgäster att göra hållbara val i vardagen.

Kontakt

Har du några frågor eller idéer kring hållbarhet, vänligen kontakta Klara Svensson, Hållbarhetskoordinator, klara.svensson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020