Hållbarhet


Hållbarhet inom AF Bostäder innebär att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Du som vill veta mer om vad vi gör (och inte gör) kan läsa om AF Bostäders hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsredovisning. Där berättar vi hur vi driver, mäter och följer upp de viktigaste hållbarhetsfrågorna.


Hållbarhetsredovisningen är ett verktyg som hjälper oss att arbeta systematiskt och målstyrt med hållbarhet i alla delar av verksamheten. Vi vill också öppna upp för en transparent kommunikation om våra utmaningar och arbetet för att minska verksamhetens negativa påverkan. Genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsaspekter strävar AF Bostäder efter att främja hållbar utveckling.

I hållbarhetsredovisningen fokuserar vi på det som är allra viktigast. Därför speglar innehållet de hållbarhetsaspekter där vår verksamhet har störst påverkan på människor och miljö. Vi beskriver också hur de viktigaste hållbarhetsaspekterna har prioriterats tillsammans med våra kunder och andra intressenter.

GRI-bilaga

Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer Standards, nivå Core. GRI Standards är ett globalt ramverk för hållbarhetsrapportering. Du som vill gå till botten med alla spännande detaljer kan läsa mer i den tillhörande GRI-bilagan som innehåller GRI-index samt information om hållbarhetsstyrning.

Ladda ner AF Bostäders GRI-bilaga 2018


Kontakt

Har du några frågor eller idéer kring hållbarhet, vänligen kontakta:
Klara Svensson, Hållbarhetskoordinator
klara.svensson@afbostader.se


Senast uppdaterad 26 september, 2019