Förråd


AF Bostäder hyr ut prisvärda förråd på flera av våra bostadsområden i centrala Lund. Och du behöver inte vara student för att få hyra. All uthyrning sker via webbplatsen.

Uthyrning

Alla lediga förråd hyrs ut via webbplatsen. Först till kvarn principen gäller, dvs. den som bokar förrådet får hyra det efter sedvanlig kreditkontroll. Du behöver inte vara student vid Lunds universitet för att få hyra förråd. 

Förvaring

Förråden är avsedda för förvaring av vanligt lösöre som möbler, flyttlådor etc. Förvaring av matvaror, frukt, grönt och annat organiskt material samt gods som riskerar att sprida lukt, ska ske i slutna behållare. Stöldbegärligt gods ska inte förvaras i förråd, då det ökar risken för inbrott. Du får normalt ingen ersättning från försäkringsbolaget om sådant gods stjäls. Kartonger är fuktkänsliga och ska aldrig placeras direkt på betonggolv eller i fuktiga miljöer som t ex ett vindsförråd. Hemförsäkringen täcker dessutom sällan skador som uppkommit pga. av felaktig förvaring.

Annan egendom som består av eller till någon del innehåller brandfarligt material eller annars kräver särskild förvaringslösning, får aldrig förvaras i AF Bostäders förråd.

Skada

Som hyresgäst är du alltid ansvarig för skador som uppkommer på annans egendom till följd av förvaring i strid mot gällande regler och föreskrifter. 

Eventuell skada regleras alltid av hyresgästens försäkringsbolag. Detta gäller även om skadan har sitt ursprung utanför det förhyrda förrådet, t ex vid vattenläcka i angränsande utrymmen. Kontakta alltid försäkringsbolaget före förhyrning av förråd. Det är inte säkert att den vanliga hemförsäkringen gäller.

Flyttbil av- och pålastning

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid inflyttning är tillfällig aktiv ur- och inlastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Observera att du dock aldrig får parkera på en brandväg.

Parkering

Vid parkering i anslutning till förrådet skall i första hand AF Bostäders ordinarie parkeringsplatser användas. Vissa förråd ligger inne på AF Bostäders bostadsområden. Det är med undantag för bostadsområde Sparta, tillåtet att köra fram till förrådet för lossning och lastning om framfarten kan ske på asfalterade ytor. För att undvika kontrollavgift får sådan uppställning bara ske under kortare stunder och hyresgästen måste själv befinna sig vid fordonet minst var tionde minut. 

På Vildanden är förråden belägna inne på bostadsområdet, men det finns ingen möjlighet att köra bil ända fram till förråden.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020