Novisch - Ny student ht 2019


Välkommen till Lunds universitet höstterminen (ht) 2019! Konkurrensen om att få en studentbostad till terminsstart kan vara hård, men vi gör allt för att underlätta för novischerna.

Är du antagen för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet och dessutom är folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka? Då uppfyller du våra krav för novisch. Denna förtur ger dig rätt att göra bokningar på de upp emot 700 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer. Inflyttning till dessa bostäder sker i första hand 1 augusti och 1 september. Den 15 juli börjar vi publicera våra ”novischbostäder” på hemsidan. Så här gör du:

1. Invänta antagningsbesked (kommer 11 juli)

Villkoren för att få söka våra bostäder framgår av kö- och hyresvillkoren. För att kunna delta i uthyrningen av bostäder behöver du ha fått ditt antagningsbesked. Antagningsbeskedet skall visa att du:

  • För första gången blivit antagen eller reservplacerad för studier vid Lunds universitet.
  • Är antagen till minst halvtidsstudier (15 högskolepoäng). 

2. Gör en bostadsansökan 11-14 juli

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden 11-14 juli. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan. 

Efter gjord ansökan är din köstatus på Din sida ”Lottning pågår”. Utlottningen av kötider genomförs den 15 juli. Efter lottning ändras köstatusen på Din sida till den lottade kötiden som är ett ködatum med klockslag.

Du som inte uppfyller villkoren för novischförtur, får din kötid direkt och kan börja boka bostäder som inte är reserverade för novischer.

3. Fick du reservplats? (Om nej, gå direkt till 4)

Även du som fått en reservplats kan delta i lotteriet om du gör en bostadsansökan under lottningsperioden. När lottningen är gjord får du en kötid och kan boka bostäder tidigast efter andra antagningen - när ditt antagningsbesked kommit.

Om du bokat bostad innan du som reserv blivit antagen förlorar sin du din kötid och det hyresavtal du eventuellt fått. När du är antagen går du vidare till 4.

4. Bli medlem i Studentlund

För att få stå i bostadskön och bo hos oss behöver du vara medlem i Studentlund. Medlemskapet kontrolleras av oss. Du kan registrera ditt medlemskap på studentlund.se så snart du har fått ditt antagningsbesked. 

5. Boka bostad på afbostader.se

Du som har deltagit i lotteriet (och är antagen) kan boka lediga novisch bostäder efter avslutad lottning den 15 juli.

Tänk på

  • Angivet datum för antagningen är preliminärt, se antagning.se.
  • Novischstatus kan bara erhållas en gång. Detta gäller oavsett om studierna påbörjas eller ej.
  • Har du reservplats och deltar i lotteriet förlorar du din kötid om du senare inte får en utbildningsplats.

 

Gör en bostadsansökan


Senast uppdaterad 11 juli, 2019