Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Novisch - Ny student vt2023


Välkommen till Lunds universitet! Konkurrensen om att få en studentbostad till terminsstart kan vara tuff, men vi gör allt vi kan för att underlätta för nya studenter i Lund.

Vår novischförtur ger dig möjlighet att göra bokningar på cirka 250 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer, med inflyttning 1 januari och 1 februari. Tänk på att efterfrågan är större än antalet reserverade novischbostäder, så novischförturen innebär ingen bostadsgaranti.

För att få novischförtur så behöver du göra en bostadsansökan mellan den 9-12 december samt uppfylla två krav, i enlighet med AF Bostäders kö och hyresvillkor:

  1. Du har inte tidigare påbörjat (varit registrerad) några studier vid Lunds universitet samt är antagen eller reservplacerad till minst halvtidsstudier (15 högskolepoäng) vid Lunds universitet.
  2. Du är folkbokförd utanför Skåne sedan minst ett år tillbaka.

Bostadssökande med novischförtur kommer att bli tilldelad en kötid (t ex 2022-12-09 08.00) genom ett lotteri den 13 december. Då börjar vi också publicera våra “novischbostäder” på hemsidan. Vill du hyra en novischbostad måste du boka den. Om flera novischer bokar sig på samma novischbostad, tilldelas avtalsförslaget den med bäst kötid. Så här gör du för att ansöka:

1. Bostadsansökan öppnar den 9 december

Bostadsansökan för studenter antagna till Lunds universitet vt2023  öppnar den 9 december. Detta gäller även om du har fått ditt antagningsbesked tidigare än så. Om du som ny student gör din bostadsansökan tidigare, kommer kötiden vara ogiltig och du förlorar din kötid, novischförtur och eventuellt avtalsförslag makuleras.

För att göra en bostadsansökan och hyra bostad av oss krävs att du tar minst 15 hp per termin vid Lunds universitet och är medlem i Studentlund.

2. Invänta antagningsbesked

Som ny student behöver du invänta ditt antagningsbesked innan du gör en bostadsansökan. För att få novischförtur ska antagningsbeskedet visa att:

  • Du är antagen eller reservplacerad till minst halvtidsstudier (15 högskolepoäng per termin) vid Lunds universitet. (Du får inte tidigare ha påbörjat några studier vid Lunds universitet.)

3. Bli medlem i Studentlund

För att göra en bostadsansökan behöver du först vara medlem i Studentlund. Registrera ditt medlemskap på studentlund.se

4. Gör en bostadsansökan 9-12 december

Du gör din bostadsansökan genom att bläddra ned till slutet av denna sida, klicka på knappen och fylla i formuläret.

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden fr.om. den 9 december 00.01 t.o.m. den 12 december kl. 23.59. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan.

Efter gjord ansökan står din kötid som ”Lottning pågår” om du uppfyller villkoren för novischförturen. Din lottade kötid hittar du på Dina sidor under rubriken “Din översikt” efter att lotteriet genomförts den 13 december.

Du som inte uppfyller villkoren för novischförtur hamnar automatiskt i vår vanliga bostadskö. Du får din kötid direkt (datum och klockslag) och kan börja boka bostäder som inte är märkta med “Novisch”.

5. Fick du reservplats vid Lunds universitet? (Om nej, gå direkt till 6)

Även du som fått en reservplats kan delta i lotteriet om du gör en bostadsansökan under lottningsperioden. När lottningen är gjord får du en kötid, men du får börja boka bostäder först när du fått besked om att du blivit antagen.

Om du bokat bostad innan du som reserv blivit antagen, är din kötid ogiltig. Du förlorar då din novischförtur och det avtalsförslag du eventuellt fått makuleras. 

6. Lottning av kötider genomförs den 13 december

Efter att du gjort din bostadsansökan så kan du invänta lottningen av kötider som genomförs den 13 december. Efter lottning ändras kötiden på Din sida från “Lottning pågår” till din lottade kötid som består av ett datum och ett klockslag mellan 9 december 00.01 och den 12 december kl. 23.59.

7. Boka bostad på afbostader.se

Du som har deltagit i lotteriet kan börja boka lediga novisch bostäder efter avslutad lottning den 13 december. Information om hur du bokar en bostad hittar du här.

Tänk på

  • Angivet datum för antagningen är preliminärt, se exakta datum på antagning.se.
  • Novischförtur kan inte fås om du tidigare påbörjat studier vid Lunds universitet.
  • Har du reservplats och deltar i lotteriet är din kötid ogiltig om du senare inte får en utbildningsplats.

 

Gör en bostadsansökan


Senast uppdaterad 18 oktober, 2022