Novisch - Ny student ht 2020


Välkommen till Lunds universitet höstterminen (ht) 2020! Konkurrensen om att få en studentbostad till terminsstart kan vara hård, men vi gör allt vi kan för att underlätta för novischerna.

Vår novischförtur ger dig möjlighet att göra bokningar på ca 500 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer, med inflyttning 1 augusti och 1 september.

För att få novischförtur så måste du göra din bostadsansökan mellan den 9-12 juli samt uppfylla två krav, utöver våra kö och hyresvillkor:

  1. Du är antagen för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet.
  2. Du är folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka.

Bostadssökande med novischförtur kommer att bli tilldelad sin kötid genom ett lotteri den 13 juli. Då börjar vi också publicera våra “novischbostäder” på hemsidan. Vill du hyra en novischbostad måste du boka den. Om flera novischer bokar sig på samma novischbostad, tilldelas hyresavtalet den med bäst kötid.

Så här gör du för att ansöka:

1. Bostadsansökan öppnar den 9 juli för nya studenter ht 2020

Bostadsansökan för studenter antagna till Lunds universitet ht 2020 öppnar den 9 juli. Detta gäller även om du har fått ditt antagningsbesked tidigare än så. Om du som ny student ht 2020 gör din bostadsansökan tidigare än 9 juli kommer kötiden vara ogiltig. Detta medför att du kommer förlora din kötid, novischförtur och det hyresavtal du eventuellt får.

För att göra en bostadsansökan och hyra bostad av oss krävs att du tar minst 15 hp per termin vid Lunds universitet och är medlem i Studentlund, enligt kö- och hyresvillkoren.

2. Invänta antagningsbesked

Som ny student måste du invänta ditt antagningsbesked innan du gör din bostadsansökan. För att få novischförtur ska antagningsbeskedet visa att du:

  1. För första gången blivit antagen eller reservplacerad för studier vid Lunds universitet.
  2. Är antagen till minst halvtidsstudier (15 högskolepoäng).

3. Gör en bostadsansökan 9-12 juli

Du gör din bostadsansökan genom att bläddra ned till slutet av denna sida, klicka på knappen och fylla i formuläret.

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden 9 juli 00:01 - 12 juli 23:59. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan.

Efter gjord ansökan står din kötid som ”Lottning pågår” om du uppfyller villkoren för novischförturen. Din kötid hittar du på Din sida under rubriken “Din översikt” efter att lotteriet genomförts den 13 juli.

Du som inte uppfyller villkoren för novischförtur hamnar automatiskt i vår vanliga bostadskö. Du får din kötid direkt (datum och klockslag) och kan börja boka bostäder som inte är märkta med “Novisch”.

4. Fick du reservplats vid Lunds universitet? (Om nej, gå direkt till 5)

Även du som fått en reservplats kan delta i lotteriet om du gör en bostadsansökan under lottningsperioden. När lottningen är gjord får du en kötid och kan boka bostäder tidigast efter andra antagningen - om du blivit antagen.

Om du bokat bostad innan du som reserv blivit antagen förlorar sin du din kötid, novischförtur och det hyresavtal du eventuellt fått. När du är antagen går du vidare till 5.

5. Bli medlem i Studentlund

För att få stå i bostadskön och bo hos oss behöver du vara medlem i Studentlund. Medlemskapet kontrolleras av oss. Du kan registrera ditt medlemskap på studentlund.se så snart du har fått ditt antagningsbesked. 

6. Lottning av kötider genomförs den 13 juli

Efter att du gjort din bostadsansökan och blivit medlem i Studentlund så kan du luta dig tillbaka och vänta på att lottningen av kötider genomförs den 13 juli. Efter lottning ändras kötiden på Din sida från “Lottning pågår” till din lottade kötid som består av ett datum och ett klockslag mellan 9 juli 00:01 - 12 juli 23:59.

7. Boka bostad på afbostader.se

Du som har deltagit i lotteriet kan börja boka lediga novisch bostäder efter avslutad lottning den 13 juli. Kom ihåg att du måste vara antagen till Lunds universitet och medlem i Studentlund innan du börjar boka bostäder. Information om hur du bokar en bostad hittar du här.

Tänk på

  • Angivet datum för antagningen är preliminärt, se antagning.se.
  • Novischstatus kan bara erhållas en gång. Detta gäller oavsett om studierna påbörjas eller ej.
  • Har du reservplats och deltar i lotteriet förlorar du din kötid om du senare inte får en utbildningsplats.

 

Gör en bostadsansökan


Senast uppdaterad 8 juli, 2020