Ny student ht 2017


Välkommen till Lunds universitet höstterminen (ht) 2017! Konkurrensen om att få en studentbostad till terminsstart i Lund är tuff. Är du antagen för första gången till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet och dessutom är folkbokförd utanför pendlingsavstånd (utanför Skåne) sedan minst ett år tillbaka? Då uppfyller du våra krav för novisch (nybörjare).

Denna förtur ger dig rätt att göra bokningar på de upp emot 700 studentbostäder (korridorrum och ettor) som har reserverats för novischer. Inflyttning till dessa bostäder sker i första hand 1 augusti och 1 september. Den 17 juli börjar vi publicera våra ”novischbostäder” på hemsidan.

Så här gör du:

1. Invänta antagningsbesked (kommer 13 juli)

Villkoren för att få söka våra bostäder framgår av kö- och hyresvillkoren. För att kunna delta i uthyrningen av bostäder behöver du ha fått ditt antagningsbesked. Antagningsbeskedet skall visa att du: 

  • för första gången fått studieplats eller reservplats för studier på Lunds universitet motsvarande
  • minst halvtidsstudier (15 högskolepoäng)

2. Gör en bostadsansökan 13-16 juli

Novischernas kötider fördelas genom lottning. Anmälan till novischlottningen sker genom att du gör en bostadsansökan under lottningsperioden 13-16 juli. Din lottade kötid påverkas inte av vilken dag under lottningsperioden du gör din bostadsansökan. 

Efter gjord ansökan är din köstatus på Din sida ”Lottning pågår”. Lottningen av kötider genomförs den 17 juli. Efter lottning ändras köstatusen på Din sida till den lottade kötiden som är ett ködatum med klockslag.

Exempel: Anna får sitt antagningsbesked den 13 juli som visar att hon är antagen till 15 hp vid Lunds Universitet ht 2017. Hon bor utanför Skåne och har gjort det sedan 1,5 år tillbaka. Anna väljer att göra en bostadsansökan hos AF Bostäder mellan den 13-16 juli.

Ovanstående faktorer gör att hon nu är med i lottningen av kötider som sker den 17 juli.

När lottningen är klar ser Anna sin kötid på Din sida, 2017-07-13 01:32 och kan nu börja boka sig på lediga bostäder.

Adam har samma förutsättningar som Anna och gör också sin bostadsansökan mellan den 13-16 juli. När lottningen är klar den 17 juli får Adam kötid 2017-07-13 16:01. Hans kötid är inte lika bra som Annas, eftersom han har ett senare klockslag. Om Adam inte får en novischbostad behåller han sin kötid och kan fortsätta att boka sig på lediga bostäder.

Du som inte uppfyller villkoren för novischförtur, får din kötid direkt och kan börja boka bostäder som inte är reserverade för novischer.

3. Fick du reservplats? (Om nej, gå direkt till 4)

Även du som fått en reservplats kan delta i lotteriet om du gör en bostadsansökan underlottningsperioden 13-16 juli. När lottningen är gjord får du en kötid och kan boka bostäder tidigast efter andra antagningen.

Bokningar som gjorts innan man har fått en studieplats är ogiltiga och leder till att man förlorar sin kötid. När du är antagen går du vidare till 4.

4. Bli medlem i Studentlund

För att få bo hos oss behöver du vara medlem i Studentlund. Medlemskapet kontrolleras av oss. Du kan registrera ditt medlemskap på studentlund.se så snart du har fått ditt antagningsbesked.

5. Boka bostad på afbostader.se

Du som har deltagit i lotteriet kan boka lediga novisch bostäder efter avslutad lottning den 17 juli.

Tänk på

  • Angivet datum för antagningen är preliminärt, se antagning.se.
  • Novischstatus kan bara erhållas en gång. Detta gäller oavsett om studierna påbörjas eller ej.
  • Har du reservplats och deltar i lotteriet förlorar du din kötid om du senare inte får en utbildningsplats.

Ja, jag vill göra en bostadsansökan!


Senast uppdaterat 13 juli, 2017