Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Företagsledning


Tack vare vår processorganisation är vi alltid kundfokuserade och kan basera hela vår verksamhet på kundernas behov och förväntningar. Arbetet leds av fem processer: Förvaltning, Uthyrning, Fastighetsutveckling, Ekonomi och HR.

Henrik Krantz

Henrik Krantz

VD

Henrik är verkställande direktör för AF Bostäder. Det innebär att han är ytterst ansvarig för all verksamhet.

046-19 14 19
Martin Jacobsson

Martin Jacobsson

Fastighetsutvecklingschef

Fastighetsutveckling ansvarar för AF Bostäders nybyggnation som ser till att vi har ett bra utbud av studentbostäder även i framtiden. Vi tänker långsiktigt och hanterar vårt fastighetsbestånd med omsorg när vi vårdar och vidareutvecklar den yttre och inre miljön.

046-19 14 62
Mats Olsson

Mats Olsson

Förvaltningschef

Förvaltningsprocessen ansvarar för all praktisk service under kundernas boendetid, såsom felanmälan, besiktningar, skötselfrågor och löpande underhåll för att boendet ska bli trivsamt och tryggt.

046-19 15 92
Claes Hjortronsteen

Claes Hjortronsteen

Uthyrningschef

Uthyrningsprocessen svarar för den inledande kontakten med studenterna, från kontakt till kontrakt, men också för löpande avtalsfrågor. Processen hanterar också uthyrningen av kommersiella lokaler och parkeringsplatser.

046-19 15 36
Mats Rudenschöld

Mats Rudenschöld

Ekonomichef

Ekonomiprocessen ansvarar företagsövergripande för alla frågor som rör ekonomistyrning och finansiering av verksamheten. I processen ingår även ansvar för huvudkontoret samt IT. 

046- 19 15 37
Björg Bergsteinsson

Björg Bergsteinsson

HR-chef

I HR-processen finns ansvaret för alla de företagsövergripande frågor som ger en väl fungerande organisation med kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete. HR-processen har även det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete och kommunikation.

046- 19 15 34