Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hyran


En viktig del av dina studiemedel går till din boendekostnad. Vi gör vårt bästa för att våra studentbostadshyror också i fortsättningen skall höra till Sveriges lägsta. Kom ihåg att alltid betala din hyra i tid, annars riskerar du att förlora kötid, hyresavtal och möjligheten att få dispens från Kö- och hyresvillkoren.

Så sätts hyran 

Hyran för varje enskild bostad bestäms av en hyresmodell som tagits fram särskilt för AF Bostäder. Modellen bygger till stor del på lundastudenternas generella värderingar av sitt boende. Eftersom värderingarna förändras med tiden så ses modellen över med jämna mellanrum. Senast detta skedde var 2019 då en ny hyresmodell lanserades. I många fall blev hyresjusteringar aktuella. De flesta tas dock ut först i samband med byte av hyresgäst. Gamla hyresgäster har kvar den gamla hyran, nya får istället den nya hyran. Innan alla bostäder fått nya hyresgäster kan likvärdiga bostäder därför ha olika hyra.

Betala hyran i tid

Hyreslagen säger att hyresgästen utan anmodan ska betala sin hyra i förskott, senast sista vardagen i månaden innan. Vi skickar inte ut några betalningspåminnelser till de som inte betalat hyran i tid. Från vår samarbetspartner Profina skickas istället ett inkassokrav. Kostnaden för detta uppgår till 180 kronor plus ränta och tas ut av hyresgästen direkt. Är hyran därefter fortfarande obetald måste vi ta hjälp av Kronofogdemyndigheten och informera de sociala myndigheterna. För Kronofogdens arbete debiteras kunden ytterligare avgifter vilka på samma sätt som kostnaden för inkassoavgiften regleras i lag.

Obetalda hyror eller upprepade förseningar leder till att hyresavtalet blir uppsagt. Står du i vår bostadskö och är sen med hyran mer än en gång, förlorar du din kötid och saknar möjlighet att ställa dig i kö på nytt. Förseningar och krav gör att du inte kan söka dispens från studie- och medlemskravet.

Det kan dröja någon arbetsdag innan inbetalningen registreras på vår hemsida. För snabbaste besked om hyran har blivit betald eller inte, kolla med din internetbank.

Vet du med dig att du någon enstaka gång kommer få problem med att betala din hyra i tid, bör du i god tid ta kontakt med oss för att ansöka om anstånd. Detta gör du genom att skicka ett mail till info@afbostader.se. Du kan få max två anstånd på ett år och du får inte ha några förseningar på dina hyresinbetalningar det senaste året. Du kan få ett anstånd beviljat upp till två veckor. Avgiften för ett anstånd är 90 kr och den debiteras på din nästkommande hyra.

Notifiering om hyran

Notifieringen om hyran sker via e-post, inga pappersavier skickas ut. Aktuella betalningsuppgifter (t.ex. belopp) finns tillgängliga ca en vecka före månadsskiftet på dina sidor.

Autogiro 

Autogiro är ett tryggt och bekvämt sätt att betala hyran. Du slipper knappa in långa referensnummer och kan vara säker på att hyran betalas i tid.

Du ansluter dig till autogiro via din bank. Vid anmälan ska du bl.a. uppge ett ”betalarnummer” som är ditt kundnummer. Kundnumret hittar du på Dina sidor och i meddelanden om hyresavin. När du har anmält att du vill betala via autogiro kan det ta upp till en månad innan autogirot träder i kraft. Autogirot fungerar först när det står på hyresavin att din hyra betalas via autogiro. Tills dess måste du betala din hyra på vanligt sätt. 

Pengarna dras från ditt konto den sista vardagen i månaden. Beloppet reserveras från ditt konto dagen innan. Det måste finnas täckning på kontot när beloppet ska reserveras. Saknas pengar görs ingen dragning via autogiro och hyran blir inte betald. Hyra dras endast för de månader du är betalningsskyldig för enligt ditt avtal (9 eller 12 månader).

När du byter bostad inom AF Bostäder följer autogirot med utan att du behöver göra något.

E-faktura

Betala hyran genom elektronisk faktura sk. e-faktura (även kallat e-giro) så slipper du knappa in en massa uppgifter. Då får du hyresräkningen som en e-faktura till din Internetbank. När du skall betala din hyra öppnar du din e-faktura på bankens webbplats. Alla uppgifter är förifyllda: Betalningsmottagare, betalare, gironummer, belopp, betalningsdag, OCR-nummer etc. Det enda du behöver göra är att bekräfta betalningen. Så här kommer du igång (kan variera något mellan olika banker):

  1. Logga in i din Internetbank.
  2. Klicka dig fram till anmälan för e-faktura
  3. Välj AF Bostäder från listan och anmäl dig. Ange valfritt OCR-nummer för din bostad.

Observera att du nu endast är anmäld och att du inte kan betala samtidigt som du anmäler dig. Din e-faktura dyker inte upp förrän nästa hyra ska betalas.

Betala från en utländsk bank

Du behöver följande information för att kunna betala från en utländsk bank. 

  • Iban-nr: SE7750000000056241008706
  • Bic-kod: ESSESESS
  • Konto: 5624 10 087 06
  • Mottagare: Stiftelsen AF Bostäder
  • Adress: Box 799, 220 07 Lund Sweden
  • Bank: SEB
  • Adress: SE-banken, Box 97, S-22100 Lund Sweden

Det är viktigt att du skriver ditt kundnummer eller OCR-nummer när du gör din betalning. Efter ca en vecka bör du kunna se betalningen på Dina sidor.

Hyresjusteringar

Stiftelsen AF Bostäder har ett avtal med Hyresgästföreningen i Södra Skåne om förhandling i frågor som berör hyror, hyresvillkor och boendeförhållanden. Hyresförhandlingar genomförs vanligtvis en gång om året (vid årsskiftet) och din hyra justeras därefter.

Hyresräkning

Behöver du skriva ut en hyresräkning t.ex. till ansökan om bostadsbidrag? Hyresgäster skriver själv ut sin hyresräkning via Dina sidor.

Betalningsperiod 

Betalningsperioden varierar mellan 9 och 12 månader, dvs. hur många månader om året som hyran ska betalas. För lägenheter är betalningsperioden 12 månader medan betalningsperioden för korridorrum är 9 månader. 

9-månadershyra innebär att sommarmånaderna (juni, juli och augusti) är debiteringsfria. Studenter som bor i korridorrum betalar alltså endast hyra för september - maj, trots att de bor där hela året. Undantag! Om hyresförhållandet påbörjas under sommarmånaderna betalas hyra för inflyttningsmånaden.

Hyresreferens

Som hyresgäst kan du skriva ut ditt hyresavtal och ett kontoutdrag som visar hur du har skött dina hyresbetalningar innan du flyttar ut. De flesta hyresvärdar brukar fråga om just detta. Eftersom vi måste radera dina uppgifter när du flyttar, saknar vi möjlighet att hjälpa dig därefter. Du hittar ditt hyresavtal och kontoutdrag här.


Senast uppdaterad 26 november, 2020