Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Hållbarhetspolicy


AF Bostäders hållbarhetspolicy fungerar som ett vägledande ramverk som styr vårt hållbarhetsarbete. Genom att arbeta målinriktat och systematiskt i varje del av verksamheten strävar vi efter en långsiktigt hållbar utveckling.

Hållbarhet för AF Bostäder

Vi ska agera ansvarsfullt genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi vill inspirera och ge förutsättningar för hållbara val.

Social hållbarhet

AF Bostäder ska bidra till socialt hållbar utveckling genom att:

 • Erbjuda en trygg, trivsam och välkomnande boendemiljö grundad på god kvalitet och service.
 • Vara en värdeskapande arbetsplats med en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Uppmuntra till delaktighet och dialog med våra intressenter.
 • Värna om människors lika värde, främja mångfald och sträva efter jämställdhet.
 • Skapa förutsättningar för gemenskap och god hälsa för kunder och medarbetare.

Miljömässig hållbarhet 

AF Bostäder ska bidra till miljömässigt hållbar utveckling genom att:

 • Minska utsläppen av växthusgaser och kontinuerligt arbeta för att minimera vår negativa miljö- och klimatpåverkan.
 • Minska energianvändningen i våra fastigheter genom att energieffektivisera och välja hållbara produkter och material.
 • Minska uppkomsten av avfall, öka sorteringen och främja återbruk.
 • Bevara och öka biologisk mångfald i våra bostadsområden.
 • Klimatanpassa våra fastigheter för att stärka motståndskraften mot klimatrelaterade faror.

Ekonomisk hållbarhet

AF Bostäder ska bidra till ekonomiskt hållbar utveckling genom att:

 • Ansvarsfullt förvalta våra tillgångar för att skapa långsiktighet och stabilitet för verksamheten.
 • Göra hållbara val vid inköp av varor och tjänster.
 • Bedriva vår verksamhet med god affärsetik och motverka korruption.
 • Främja den lokala samhällsutvecklingen.

Senast uppdaterad 6 mars, 2024