Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hållbarhetspolicy


Hållbarhetspolicyn ska fungera som ett vägledande ramverk som beskriver hur AF Bostäders hållbarhetsarbete ska bedrivas. Vi strävar efter en långsiktigt hållbar utveckling genom att arbeta systematiskt och målstyrt i alla delar av vår verksamhet.

Vår definition av hållbarhet

AF Bostäder ska agera ansvarsfullt genom att utveckla och förvalta studentbostäder med hänsyn till social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Social hållbarhet

AF Bostäder ska sträva efter att ta ett långsiktigt samhällsansvar och socialt ansvar för både kunder och medarbetare. För att bidra till social hållbar utveckling ska vi:

 • Erbjuda en trygg och välkomnande boendemiljö grundad på god kvalitet och service.
 • Vara en värdeskapande arbetsplats med en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
 • Uppmuntra till nytänkande och dialog med våra intressenter.
 • Bejaka människors lika värde, mångfald och jämställdhet i alla delar av verksamheten.

Miljömässig hållbarhet 

AF Bostäder ska ta ansvar genom att begränsa negativ påverkan på miljö och klimat. För att bidra till miljömässigt hållbar utveckling ska vi:

 • Minimera utsläpp av växthusgaser.
 • Minimera energianvändning.
 • Minimera uppkomst av avfall samt återanvända och återvinna resurser.
 • Erbjuda en boendemiljö som ger inspiration och förutsättningar för hållbara val i vardagen.

Ekonomisk hållbarhet

AF Bostäder ska sträva efter att vara en resurseffektiv och en långsiktigt ansvarsfull aktör. För att bidra till ekonomisk hållbar utveckling ska vi:

 • Ansvarsfullt förvalta tillgångar och skapa långsiktighet för verksamheten.
 • Miljöanpassa inköp av varor och tjänster.
 • Bedriva en verksamhet med god affärsetik och motverka korruption.

Senast uppdaterad 5 juni, 2023