Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Tvätta lätt, rätt och miljösmart!


Vi erbjuder tvättmöjligheter för alla som bor hos oss och i merparten av tvättstugorna igår tvättmedel. Av miljö- och hälsoskäl är tvättstugorna sköljmedelsfria.

Du kan boka tvättid via hemsidan fr.o.m. den dag som ditt avtal börjar gälla. Flyttar du in tidigare kan du alltid boka tvättid med din nyckeltagg på tvättbokningstavlan som finns i anslutning till din tvättstuga. Tvättbokningsregler per tvättstuga hittar du här

Du som tillfälligt har dubbla hyresavtal hos AF Bostäder kan boka tvättid på hemsidan och bokningstavlan på ditt uppsagda avtal. På ditt nya avtal kan du endast boka via bokningstavlan till dess att ditt gamla avtal upphör att gälla. Tänk på att använda rätt tagg till rätt bokning.

Boende på Park, Kämnärsvägen 71, bokar ej tvättid online. 

Tvättstugor där tvättmedel ingår

De flesta av våra tvättstugor har automatisk tvättmedelsdosering, vilket innebär att tvättmaskinen redan är laddad med tvättmedel och de boende behöver inte köpa eget. Det tvättmedel som ingår är det främsta utifrån miljö-, hälso- och kvalitetssynpunkt.

På tvättmaskinen väljs om det är kulör- eller vittvätt. Rätt mängd tvättmedel doseras automatiskt efter hur mycket tvätt som finns i maskinen. Det finns alltså ingen risk att överdosera, vilket är bra för både tvättmaskin och miljö! Tvättresultatet blir bättre och tvättstugorna hålls rena och fina.

Tvätta med eget tvättmedel

I några av våra mindre tvättstugor får du ta med eget tvättmedel. Det gäller för dig som bor på följande adresser: 

 • Bokompakt (HWC), Kämnärsvägen 100-106
 • Delphi, Magistratsvägen 57
 • Park, Kämnärsvägen 71  

Tips!

 • Använd alltid miljömärkt tvättmedel
 • Av miljö- och hälsoskäl får sköljmedel inte användas i tvättstugan
 • Dosera för mjukt vatten, enligt din tvättmedelsförpackning 

Tvättmedelsfria tvättstugor

Tvättstugorna på Ällingavägen 14 och 16 (Vildanden) är tvättmedelsfria, där tvättar de boende endast med superrent vatten. I tvättstugorna omvandlas vanligt kranvatten till ett speciellt ultrarent vatten som tvättar både rent (ja, rengöringseffekten är testad och bevisad) och allergivänligt. Det kalla avjoniserade vattnet gör tvätten ren, mjuk och skön, helt utan tvätt- eller sköljmedel. Eftersom vattnet inte värms upp förkortas tvättiden, så en tvätt tar endast 15-20 minuter. Textilierna torkar snabbare efterom mindre vatten binds till kläderna, vilket medför mindre energiförbrukning. Tvätten blir lika ren, vi sparar energi och det blir noll utsläpp i sjöar och hav!

När den blöta tvätten tas ut ur maskinen kan den lukta blött tyg. Men, när tvätten har torkat luktar den fräscht igen.

Tips för miljövänlig tvätt

 • Förbehandla svåra fläckar med galltvål, ättika eller någon annan typ av fläckborttagningsmedel som är allergi- och miljövänlig
 • Om plagget inte är smutsigt kan det räcka att vädra det
 • Tvätta fulla maskiner, undvik tvätta enstaka plagg
 • Tvätta i lägre temperatur och spara energi
 • Lufttorka om möjligt

Varför tar samma tvättprogram olika lång tid?

Dagens moderna tvättmaskiner räknar ut en genomsnittlig tid för de tre senast likvärdiga tvättarna, vilket medför att tvättiderna kan skilja sig från en gång till en annan. Vad som påverkar tiden är bland annat hur kallt vattnet är som kommer in i maskinen, ju kallare desto längre tid tar det för vattnet att värmas upp till vald temperatur.


Senast uppdaterad 1 mars, 2024