Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Tillgänglighet


Bostadssökande studenter med funktionshinder kan ansöka om förtur till en studentbostad.

Ansökan om förtur sker skriftligen till Bostadsnämnden. Skäl som åberopas för förtur skall styrkas med intyg som visar att förturen är en nödvändig förutsättning att kunna bedriva aktiva studier vid Lunds universitet.

Förtursansökan ska innehålla följande dokument:

  • Läkarintyg
  • Resultatintyg (studieintyg) från Lunds universitet för hela kö-/boendetiden
  • Registreringsintyg från Lunds universitet för samtliga terminer

Ansökan skickas till: AF Bostäder, Bostadsnämnden, Box 799, 220 07 Lund

Bostadsanpassning

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver anpassa bostaden för att kunna klara dig själv i den, kan du ha rätt till att få bostadsanpassningsbidrag av Lunds kommun. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag sker hos Lunds kommun prövar möjligheten att få bostadsanpassningsbidrag. Krav ställs även på att du försökt hitta en så lämplig bostad som möjligt. Mer information och ansökan finns på www.lund.se/bostadsanpassning.


Senast uppdaterad 1 mars, 2024