Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

PCB-sanering i AF Bostäders fastigheter


Mellan 1956 och 1973 användes fogmassor med polyklorerade bifenyler (PCB) vid byggande och renovering av fastigheter. PCB, en industrikemikalie som användes i fog- och golvmassor, regleras sedan 2007 enligt lag, vilket ålägger fastighetsägare att inventera och sanera PCB om det finns i fastigheterna.

Vad är PCB?

PCB är en kemikalie som utvecklades på 1920-talet och användes som mjukgörare i plast och fogmassor. Trots initial popularitet för dess brandskydd och fogelasticitet förbjöds användningen av PCB i nya produkter 1978. 1995 förbjöds alla produkter med PCB förbjöds på grund av dess hälsorisker. PCB-förordningen, från 2007, ställer tydliga krav på fastighetsägare att genomföra en fullständig inventering. AF Bostäder har inventerat samtliga fastigheter som byggdes på 60- och 70-talet och sanering sker i samband med renoveringsprojekt.

Saneringen

PCB-saneringen innebär att en auktoriserad entreprenör tar bort den PCB-haltiga fogmassan och delar av fogkanterna. Entreprenören är utrustad med skyddsmaterial för att undvika långvarig exponering. Saneringen kan medföra buller.

Kontakt

Om du har några frågor angående PCB-sanering, kontakta Peter Molin på peter.molin@afbostader.se eller 046 - 19 15 41.


Senast uppdaterad 27 november, 2023