Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Affärsetik


Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet med god affärsetik och vi har nolltolerans mot all form av korruption.

God affärsetik handlar om att vi ska ha korrekta relationer till våra kunder, entreprenörer och samarbetspartners.

AF Bostäders affärsetiska riktlinjer tydliggör hur medarbetarna ska agera för att undvika oegentligheter. Om en enskild medarbetare skulle hamna i en situation eller få ett erbjudande, där det förväntas någon form av motprestation, finns riktlinjerna att falla tillbaka på som en trygghet.

För att förhindra missförstånd eller att våra medarbetare utsätts för tveksamma erbjudanden, har vi även skickat ut information om de affärsetiska riktlinjerna till AF Bostäders samarbetspartners. 

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i AF Bostäders hållbarhetspolicy.


Senast uppdaterad 7 juni, 2024