Studenten i centrum!


Vår verksamhetsidé är enkel: AF Bostäder är en stiftelse som enligt sina stadgar har till uppgift att äga och förvalta byggnader avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter som är medlemmar i Akademiska Föreningen i Lund.

AF Bostäder är södra Sveriges största studentbostadsföretag. Våra hyresgäster är unga, vetgiriga, optimistiska och på väg ut i livet. Vår uppgift är att se till att de kan hitta bra och billiga bostäder. Men också att de under sin tid hos oss har ett hem där de kan må bra och känna sig trygga, där de har utrymme för umgänge med grannar och vänner i en miljö där de kan prestera i sina studier. Vi äger och förvaltar studentbostäder i Lund, men i verksamheten ingår även uthyrning av kommersiella lokaler i anslutning till våra bostadsområden.

Vår vision är tydlig – vi ska vara det bästa studentbostadsföretaget i Sverige. Tack vare vår processorganisation är vi kundfokuserade och kan basera hela vår verksamhet på kundernas behov och förväntningar. Arbetet leds av tre huvudprocesser: Förvaltning, Uthyrning och Fastighetsutveckling. Till deras hjälp finns dessutom stödprocesser med specialkompetens inom IT/Ekonomi/Finans och HR/Marknad/Hållbarhet. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten.

Hela vår verksamhet bygger på attraktionskraften som finns i Lunds studentliv. Studentlivet i Lund är organiserat kring AF-familjen som består av AF Bostäder, Akademiska Föreningen och AF Borgen som är en del av Studentlund.

Studentlund utgörs av nationer, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknad, ställa dig i AF Bostäders bostadskö och mycket mer.

Ett medlemskap - hela studentlivet. 


Senast uppdaterad 17 juli, 2018