Hållbarhet, en självklarhet!

Våra kunder tillhör de mest hållbarhetsintresserade människorna på jorden, så även vi på AF Bostäder.

De senaste åren har vi arbetat intensivt med miljöfrågor och med en förnyad organisation har vi från hösten 2016 ett helhetsperspektiv där vi låter miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet samverka för en långsiktig samhällsutveckling.

Det är vår uppgift att se till att AF Bostäders verksamhet går att driva även 200 år in i framtiden. Därför är hållbarhet ingen egen process, utan något som genomsyrar allting vi gör, hela vägen från vår långsiktiga förvaltning och våra kontinuerliga upprustningar till våra
satsningar på energieffektivisering

– De senaste årens miljöarbete har varit enormt framgångsrikt, säger Björg Bergsteinsson, HR chef och ansvarig för hållbarhetsfrågor på AF Bostäder. Vi har jagat konkreta åtgärder och undvikit allt vad ”green washing” heter. Miljöfrågorna har blivit centrala och vi har genomfört en mängd positiva projekt. Nästa år släpper vi vår första hållbarhetsredovisning. 

Björg Bergsteinsson
HR-chef, hållbarhetsansvarig
046-19 15 34
bjorg.bergsteinsson@afbostader.se