Marathon - drömläget för alla

Marathon är ett nybyggnadsprojekt som etablerar AF Bostäder i ett helt nytt område. När projektet är färdigt så kommer det finnas cirka 240 bostäder åt över 330 studenter.

Tidplan och aktuellt

Detaljplansändringen för Marathon vann laga kraft den 5 maj 2016. Därmed kan vi gå vidare med projektet.

Tidplan

Våren 2016 - Detaljplan vinner laga kraft
Sommar och höst 2016 – Projekteringsarbete
Hösten/Vintern 2016 – Rivnings och markarbete påbörjas
Vintern/Våren 2017 – Byggstart
Höstterminen 2018 och vårterminen 2019 – Inflyttning
Projektet
Marathon bildar ett helt nytt kvarter. Det blir en nystart för AF Bostäder eftersom vi bygger på ett helt nytt område, det har vi inte gjort sedan 1970-talet. Marathons läge kan inte bli bättre. Närheten till LTH, Ekonomihögskolan, mataffär, gym, grönområden, nationer och centrala staden gör att Marathon ligger väldigt bra till för nuvarande och kommande studentgenerationer.

 

Utformning av Marathon är inte helt klar. Detaljplanen som berättar hur vi får bygga medger att vi bygger i tre våningar mot vägarna och sedan får bebyggelsen växa stegvis för att nå åtta våningar i bakkant av området. Området kommer att innehålla flera olika lägenhetstyper som vi har arbetat fram tillsammans med arkitekten.

Namnet Marathon

Inom det akademiska Lund har det funnits en tradition att hylla och närma sig det antika Grekland. Traditionen har varit särskilt stark inom AF-familjen där exempel som Athen i AF Borgen och våra bostadsområden Sparta och Delphi särskilt kan nämnas. När vi fick chansen att namnge ett helt nytt bostadsområde så ville vi på AF Bostäder hedra detta och samtidigt poängtera vår koppling till Akademiska Föreningen och AF Borgen. Marathon förknippas också med uthållighet, något som är nödvändigt för att göra det vi gör - att förvalta och utveckla billiga och ändamålsenliga bostäder till studenterna i Lund.

Särskilda omständigheter

För att genomföra projektet Marathon kommer vi att behöva riva en del byggnader. En särskild byggnad kommer att stå kvar och det är Torvlabbet. Den här byggnaden ritades av arkitekten Klas Anshelm och har ett så stort arkitektoniskt värde att byggnaden får stå kvar.